Vad kostar det att muddra

Hamnarna i Domsten, Viken och Mölle samarbetar om muddring för inseglingsrännorna. Själva muddringsarbetet blir betydligt dyrare och beroende på hur stora mängder . När det gäller muddring så är det viktigt att tillstånd finns. Vi kan hjälpa till med den delen om det behövs.

Sedan behöver vi veta var det skall muddras och hur stort område och hur många kubik. En viktig del som påverkar kostnad för muddringsprojektet är hur långt det är till tippningsplatsen.

När vi har alla parametrar så . Både längre och kortare pumprör kan erhållas. Första delen av slangen är genomskinlig så man ser vad man muddrar. Mer information om vad som gäller vid muddring och hur man söker tillstånd för vattenverksamhet finns på Länsstyrelsens webbsida.

Blankett för anmälan: Anmälan för vattenverksamhet (pdf) miljö. En hel utrustning kostar nog runt 50kSEK. Användarvisningsbild håkan öhlund: Moderator Moderator . Vägledningen inleds med en kort sammanfattning.

Därefter finns en förteckning av de förkortningar som används. I första kapitlet beskrivs vad muddring och hanter- ing av muddermassor är såväl praktiskt som utifrån gällande . Tekniska förvaltningen har sökt dispens hos länsstyrelsen för att få muddra i hamninloppet i sommar. Länsstyrelsen skärper tonen med ett tiotal åtalsanmälningar mot stugägare i naturreservatet Umeälvens delta. Någon som vet hur jag ska få bort den? Eller kan man begära uppskov?

Det är bara jag som får lov att ta bort massan, fastän jag tog minst massa av alla grannar och ingen hade tillstånd att muddra , jag var även den enda som inte muddrade. Kan det ha med kontakter att göra möjligen? Vill du bygga nära vattnet? Om du ska bygga i det området måste du söka strandskyddsdispens. För att få utföra ett muddringsarbete behövs tillstånd eller anmälan, det gäller också för tippning och uppläggning av muddermassor.

För att få göra en åtgärd inom strandskyddsområde krävs dispens från strandskyddet. Därför söker nu hamnföreningen i Norrfjärden strandskyddsdispens för att få lov att påla för en ny brygga, och för att få muddra i kanalen. Vad kan myndigheterna göra? Viktiga källor och mera. Miljökonsekvenser av muddring.

Antalet muddringar skall minimeras. En gemensam brygga med grannarna är ofta en bra lösning – då fördelas dessutom underhållskostnaderna på flera stugägare och bara ett muddringsprojekt behöver genomföras.

Vad det kostar beror på vilken metod som fungerar bäst miljömässigt och vilka kanaler som verksamhetsutövaren har för denna typ av inköp. Det handlar sannolikt om höga kostnader, svarar Marika Ogrelius, kommunikationschef på Älvstranden Utveckling AB i ett mejl. Muddringar skall alltid utföras under senhösten . Frågan har blivit aktuell . Totalt kostar muddringen åtta miljoner kronor. Därmed behöver Hjo kommun skjuta till ytterligare fyra miljoner kronor för projektet.

Strax före sommaren gav länsstyrelsen tillstånd för muddring , då större båtar, som exempelvis . Stadsbyggnad och Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda vilket djup rännan i Hemfjärden ska ha samt hur en muddring ska genomföras och vad det kostar.

loading...