Varför kan man inte släcka brinnande alkohol med vatten

Om man försöker att släcka sån eld med vatten kan branden spridas. En annan är att olja inte vill blanda sig med vatten. När vatten hälls i olja, hamnar vattnet under. För att släcka brinnande olja ska man i stället kväva elden. Utan syre kan oljan inte brinna.

Om en cistern fylld med etanol börjar brinna är det osäkert om brandförsvaret klarar att släcka den, vilket oroar experter.

Det finns alkoholbeständiga skumvätskor men de måste föras på mjukt på bränslets yta, och vi tror att det inte blir tillräckligt mjukt om det är fråga om en cisternbran säger Henry . Därmed blir det område som det kan ske en avdunstning från många gånger större. Elden får mycket mer näring, vilket resulterar i en explosionsartad brand av brinnande oljeånga blandad med varm vattenånga. Man skall alltså aldrig försöka släcka en frityrbrand med vatten. I stället bör man stänga av värmen och försöka . Alkohol är ju ett bränsle, men utan luftens syre så brinner det inte.

Detta är samma orsak till att man inte ska försöka släcka brinnande olja med vatten. Kul för övrigt att många inte ens verkar kunna tänka sig att man kan fylla ett martiniglas med någonting annat än sprit.

Reaktionerna var många i sociala medier när SVT Väst lade ut en film på vad som händer när du försöker släcka brinnande olja med vatten. Många vet nog att det gäller olja, men kanske inte lika många som vet att det gäller stearin, säger Josefin Åkerström som arbetar på räddningstjänsten i Göteborg . Den ville inte antända, hur hög temperatur den än fick. Vatten är ju det som oftast används för att släcka bränder, men om det är fett som brinner är det alldeles olämpligt. Med en brandfilt kan du släcka mindre bränder, till exempel i kläder eller om en ljusstake har vält omkull. Kasta inte filten på branden utan lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten.

Vatten i en brinnande kastrull börjar förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. SKIMXyaP1BI Frågan är ganska klurig, jag skulle säga att annan typ av släckning är att föredra, såsom att kväva eller kyla br. Man kan andas in ångorna som blir av eldandet. Släck , Om du har tillgång till släckutrustning och bedömer att du kan släcka branden, kan du påbörja släckningsarbetet men utsätt inte dig själv för onödiga risker.

Observera: Vatten är elektriskt ledande och man bör därför om möjligt se till att dra ur sladden till brinnande elektriska apparater innan man släcker med vatten. Pulvret leder däremot inte ström vilket medför att man kan släcka bränder i elektriska apparater utan att riskera att skada sig. Vatten och skum är elektriskt ledande och man bör därför om möjligt se till att dra ur sladden till brinnande elektriska apparater innan man släcker med skum eller vatten. Därför kan brandtriangeln inte användas vid diskussioner om brandsläckning.

Endast en del av bränslet, syret eller värmet behöver tas bort för att släcka en brand. Effekten av olika åtgärder är sam- mankopplade och varierar mycket. Vatten som sprutas på en brinnande yta, gör att yttemperaturen minskar och produktio-.

Med speciella högtrycksapparater kan man åstadkomma vattendimma och släcka brinnande oljor.

Ordspråk som liknar Hur kan du tro, att du kan släcka elden på brinnande brasved med endast en kopp av vatten ? Socialdemokratin är som valen som kan hålla späckhuggarna från livet endast när den är i rörelse men inte klarar sig då den ligger och gungar på halvdjupt vatten. Med en handbrandsläckare kan du snabbt släcka mindre bränder. Handbrandsläckare kan ha olika typer av släckmedel, vanligast är pulver, skum, koldioxid och vatten.

Håller man vatten på brinnande matolja kan det stänka upp. Därför bidrar inte etanol till den förstärkta växthuseffekten. Det behövs mark för att tillverka råvarorna tili. Etanol är inte ett fossilt bränsle.

Har det kommit vatten eller oljebadsolja på elektrisk. Vid en klorering av en alkohol skulle saltsyra användas. Av misstag tog studenterna. Avlägsna allt brännbart runtomkring. Enklast släcker man brinnande lösningsmedel genom kvävning.

En vattenslang är billig och kan användas till annat än att släcka bränder med. Du kan själv kontrollera att den fungerar och du har obegränsad tillgång på släckmedel. Nackdelen är att vatten kan ge stora skador i fastigheter och är mycket farligt om det används mot brinnande matolja. Men det är inte bara bålen som kan piggas upp med rök – använd fantasin och låt hela festbordet bada i dimslöjor! Oavsett om det är alkoholfri bål för barn eller drinkrecept med alkohol – vad sägs om en Ungersk taggsvans?

Du kan även färga vattnet kring bålet i någon läskig färg om du vill.

loading...