Trefelling oslo kommune

Hvordan dispensasjon blir vurdert og hva som må sendes inn av dokumentasjon, er beskrevet i småhusplanens veileder side 2 Dispensasjonssøknad om trefelling utenfor byggesak. Det finnes også andre planer der det står at trærne skal bevares. For eksempel er trær ofte vernet hvis eiendommen er regulert til . Felle eller beskjære trær på privat eller kommunal grunn.

Hvis du er nabo til trær som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne.

Søknaden vil bli vurdert ut fra Naboloven. Ulovlig felling av trær blir anmeldt. Vi kan kreve gjenplanting eller erstatning. Skriv en begrunnet søknad. Legg ved relevant dokumentasjon.

Har du et tre med større diameter enn centimeter på tomta, har du ikke lov til å felle det. Forbudet mot felling av trær i Oslo er enda strengere enn tidligere antatt.

Er du utenfor reguleringsområdet i Oslo, eller har eiendom i Asker, Bærum, Lørenskog, Lillestrøm eller eksempelvis Kolbotn er det ikke begrensninger på trefelling , på egen eiendom. Vi håper dette ga noen svar på dine spørsmål. Ta gjerne kontakt om det skulle være uklarheter.

Dette sier Oslo Kommune. Etter dagens praksis er forbudet mot hugst gitt generell anvendelse. Hva betyr dette – og hva gjelder? For å sikre strømforsyningen er det viktig å ha kontroll på vegetasjon (trær, busker og hekker) ved linjene våre.

Praksis rundt vegetasjonskontrollen varierer og det finnes forskjellige forskrifter vi forholder oss til. Bymiljøetaten er overordnet ansvarlig for ivaretakelse av biologisk mangfold og naturtyper i Oslo kommune , hule eiketrær inkludert. Bymiljøetaten legger ofte naboloven til grunn for sine vedtak, og gir avslag på søknader om trefelling når kravene ikke er tilfredsstilt. Det hele begynte på 70-tallet som en liten tilleggsnæring, men virksomheten har siden den tid. Les mer om OSLO TREFELLING.

Logg inn for å få full tilgang. Trefelling – trefelling , graving, belegningsstein, beskjæring, gartner, kantstein, beplantning, ferdigplen, hage, trepleie – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Plan- og bygningsetaten har i enkeltsaker inntatt en offensiv holdning ved å politianmelde trefelling som har funnet sted forut for inngivelse av.

Dersom Oslo kommune ved vedtakelsen av endringene i Småhusplanen virkelig hadde ønsket å innføre et generelt forbud mot felling av større trær, så burde . Alise Davidsen, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo kommune , sier etaten vil sette opp en plan for rydding av vegetasjonen langs eiendommene. Bymiljøetaten tar stilling til søknader om trefelling , krav om trefelling eller tilsvarende henvendelser fra naboer til eiendommer som etaten forvalter. Nå slås det fast at trærne i Oslo mangler rettsvern. Da blir det ikke fritt frem å hugge trær, sier Eirik Wærner, styreleder i Treets Venner, som etterlyser en lov som vil gjøre trefelling søknadspliktig. I praksis har kommunen bare mulighet til å bevare trær under byggeprosessen.

Borettslaget leier grunnen av Oslo kommune og er ifølge kontrakten forpliktet til å be om tillatelse til nedhogging på tomten, noe som ikke ble gjort. For trær vi forvalter er vår etat er gitt avgjørende myndighet på vegne av grunneier Oslo kommune. Dagbladet skrev onsdag at kommunen ikke har bestemt seg . I nabosaker der vi gir avslag benytter Friluftsetaten en standardordly som tilpasses etter behov i hvert enkelt tilfelle. De aller fleste respekterer våre avgjørelser. Nesten uten unntak skjer selvtekt på trær uten . Det er med andre ord en søknadsplikt hva gjelder felling av større trær.

Imidlertid er det antatt at alminnelig stell og . Eieren hevder riktignok at bruksgleden ble redusert. Striden sto om det likevel var felt flere trær enn det naboen hadde fått lov til å ta. LES OGSÅ: Krever beklagelse av kommunen for trefelling. Jan Robert Johnsen to Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Det er tid for trefelling og opprydning, enten det er byggeprosjekter eller bevere som gnager langs Akerselva. Vi er en gjeng entusiaster som snart skal åpne Stormkjøkkenet restaurant i Oslo og i den forbindelse ser vi til naturen og lager . Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei. Kraftige greiner dundrer i asfalten. Snart er den en gang så mektige bjørka en saga blott.

Det er tidlig morgen i Sorgenfrigata i Oslo, men gutta i Trepleiegruppa i Park- og idrettsetaten i Oslo kommune , er i full gang.

loading...