Spontning

Spontning – ett stabilt stöd. Vi erbjuder rätt utrustning och erfaren personal för såväl installation som uthyrning av spont. Notera också att vi har utrustning för . Stålspont drivs ned i marken med en . BESAB utför all typ av spontning.

Berlinerspont och rörspont är ett bra alternativ i känsliga innerstadsmiljöer där vibrationer kan ge skador.

Rovalin slår främst VL6och VL6plank. Neddrivning sker främst med högfrekvent vibro som sitter fastmonterad i en gejderstyrdmast. Våra maskiner klarar plank upp till 16m innan skarvning behövs. Drivning kan även ske med . Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt.

Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och kostnadseffektivt. Slagning och dragning spont. Vi driver ner sponten i marken med en . Stödkonstruktioner vid djupa schakter i känsliga miljöer.

Urbaniseringen gör att grundläggning ofta äger rum i tätbebyggda områden som är extra känsliga mot rörelser och vibrationer. För att kunna schakta djupt utan att riskera att omkringliggande byggnadsverk skadas eller rasar ner i schakten, används stödkonstruktioner . Vi utför spontning av kajer och hamnanläggningar. Materialen vi arbetar med är stål, trä eller polyten. Kontaka oss för mer information och ett besök på plats.

Den som har någon kunskap om hur man bygger och grundlägger i Göteborg vet att det krävs omfattande arbeten med spontning och pålning när det ska byggas betongtunnlar och stationer för järnväg under centrala Göteborg. Kanalslänterna i Södertälje kanal ska förstärkas genom spontning , det vill säga en stödkonstruktion . En ponton med en spontmaskin anlände till Lotsudden på eftermiddagen den december. Det händer mycket runt slussområdet den närmsta tiden.

Två stora spontmaskiner, som ska vibrera ner stora rör, anländer inom kort till Slussholmen. Linjärt spontsystem för spontning av schakt, 4-meter. Pålplintar i Sverige AB utför spontning. Vid läggning av långa underjordiska tankar eller platsgjutna konstruktioner.

Vibratorer och sponthammare kan även bäras av våra hjulgrävmaskiner. Vi har ett av Sveriges största spontlager och kan oftast ta jobb med kort framförhållning.

loading...