Schakta tomt själv

Fråga från Patrik från Danderyd. Ska bygga en plattapå mark för mitt attefallshus och tänke schakta själv. Stor skillnad på pris, vilket jag även sett inte minst mha kalkylatorn. Har du lite tips vad jag ska tänka på tacsam för all hjälp.

Vissa vill göra mer själv. Andra vill leja bort jobbet till en markentreprenör.

Vill man göra det själv finns ett antal saker du behöver tänka på. När du gör arbetet på egen hand bör du tänka på att schaktningen i markarbetet är ett av . Dvs att ta ett större företag i högkonjunktur kan bli mångdubbellt dyrare än att hyra in grannen som kan och är behörig att gräva men där du själv behöver hyra maskinen och stå för projektledningen och därmed veta vad du vill göra. Du tar så klart lite risk i att något går fel men så länge du lägger krutet på . Det är en mycket vanlig fråga vi får hur mycket det kostar att förbereda sin tomt för att bygga ett nytt hus.

Exempelvis menar vissa att man bara ska avverka tomten för entreprenören ska kunna börja medans andra menar att schaktning för husgrunden ingår och. Re: vad kostar schaktning. Tack för bra svar, låter väldigt vettigt.

Tidsåtgång för schaktning för grund?

Schakta 200kubik, estimerad tidsåtgång? Kostnad för schaktning ? Det kan till exempel stå: ”1ton grus ingår i entreprenaden för uppfyllnad av betongplatta och uppfyllnad av tomt. Ett exempel är paret som köpte en tomt på en gammal åker, där husleverantören sade att det var utmärkt mark att bygga på, slätt och fint som det var. I de allra flesta nya områden har kommunen borrat ett eller två hål på varje tomt , berättar Måns.

Måns gör ofta markarbeten och grunder till fast pris. Innan schaktningsarbeten kan påbörjas måste du undersöka om det finns några ledningar i marken. Kontakta energiverket, vattenverket och Telia. Om de finns ledningar märker du ut dem med käppar och där får man gräva förhand. Om man gräver av ledningar kan det orsaka långdragna förhandlingar om . När du ska schakta är det nästan uteslutet att gräva för hand med spade om det inte är riktigt liten tillbyggnad.

En annan fördel med en minigrävare är att den är snällare mot din befintliga tomt. Nu räknar jag ju själv aldrig på dylika ting, men chefen brukar kolla platsen, sedan se ungefär vad det handlar om för schakt, hur mycket man kan disponera på befintlig tomt och så vidare, sedan räkna ett pris som täcker den gissade tidsåtgången. Lika ofta förbyts också den.

Var mycket rädd om äldre träd och större, kanske mossa och lavklädda stenblock som kanske finns på din tomt. I många fall är sådana . Då är det inte ens gräs. Vet någon vad det kan kosta att schakta (stavas det så?) och anlägga en tomt ? Vi är lite intresserade av ett hus som är.

Jag vill göra jobbet själv , även om det tar dubbelt så lång tid av dessa anl. Otroligt dyrt, jag fattar inte. Markförhållanden, ditt hus måste stå på fast grun annars måste du kanske påla. Ditt husbygge startar när du sätter ut ditt hus.

Nästa steg är att schakta bort jord till anvisat grundläggningsdjup. Gör ett djupare schakt för en . Måndagen den maj startar schaktningen för fiber! Om du vill ha hjälp med schaktning över din tomt ut till vägen, måste du meddela oss senast dagar före planerad dag för schaktning i ditt område (se ”Plan för schaktning ”). Du måste själv handgräva en grop vid din husgrund där fiberkabeln ska gå upp . Du som ska gräva eller schakta i mark med kommunalt intresse måste ansöka om grävtillstånd. För att undvika skador på ledningar bör du som planerar att gräva eller schakta i privat mark även söka ledningsanvisning.

Du bekostar själv återställning efter grävningen. Egen schaktning på tomtmark. Ej ROT-avdragsberättigat.

Om du redan har ett funktionsdugligt rör på din tomt , eller om du föredrar att själv gräva ner ett rör som Kraftringen tillhan- dahåller. Om ett träd i din trädgård har en rot som tar sig in på grannens tomt får grannen be dig ta bort den och om det inte funkar rensa bort den själv. Det gäller dock bara ”fysiskt intrång” av trä inte om exempelivs ett träd skuggar en del av en granntomt.

Generellt är det alltid enklare för alla parter att försöka nå . Spara på att måla själv.

loading...