Räkna ut vinkel i rätvinklig triangel online

En triangel är en geometrisk figur som består av tre sidor och tre hörn. Sidornas längd kan väljas fritt förutsatt att en sida aldrig är längre än summan av de två andra sidorna. Summan av alla vinklar i en triangel är alltid lika med 180°.

Arean av en triangel beräknas lättast om man vet basen och höjden. Fyra enkla att använda miniräknare för att lösa rätvinklig triangel problem beroende på vilken information om den triangel du får.

Lösa en triangel tanke på Hörn. Kalkylator för att beräkna alla tre vinklar och tre sidorna i triangeln. Omkrets och yta för en given triangel dess Hörn.

Online -kalkylator för att beräkna area och. En viktig del inom trigonometrin är de definitioner som illustrerar sambandet mellan en rätvinklig triangels sidor och dess vinklar. Om vi jämför vår triangel med den triangel som står tillsammans med reglerna så ser vi att det är sidan a vi ska räkna ut. Sinus, cosinus och tangens är trigonometriska funktioner som anger olika kvoter mellan längderna på sidorna i en rätvinklig triangel.

Ett sätt att förstå dessa trigonometriska funktioner är att det för en viss vinkel v grader alltid råder ett visst förhållande mellan den rätvinkliga triangelns sidor – det är detta förhållande man får ut.

Hypotenusan är den sneda sidan i en rätvinklig triangel , alltså den sida som är motstående den räta vinkeln (90°). De andra två sidorna kallas katetrar, hypotenusan är alltid längre än katetrarna var för sig. För att räkna ut hur lång hypotenusan är kan man använda sig av Pythagoras sats, som säger att längden av . Detta ska lösas utan trigonometri och enligt bedömningshänvisningarna ska man ställa upp ett ekvationssystem för att räkna ut höjden eller de två baserna.

Om man vet att triangeln med vinkel 30° är en halv liksidig triangel och att triangeln med vinkel 45° är en halv kvadrat så kan det lösas utan trigonometri med . Sidorna som bildar den räta vinkeln kallas för triangelns kateter och den tredje sidan kallas hypotenusa. Oavsett hur den rätvinkliga triangeln ritas är hypotenusan alltid längre än kateterna. En vinkel mäter en vridning och har ofta enheten grader.

När man räknar ut arean av en triangel använder man basen och höjden. Med triangelns bas menar man någon av sidorna, oftast den som är ritad horisontellt, och med höjden . Använd vårt verktyg online för att räkna ut hypotenusan på en rätvinklig triangel direkt, vi kan även lära dig hur man använder Pythagoras sats för att räkna ut. Notera att detta verktyg använder sidan b som bas. Här lär du dig att räkna ut vinkelsumman i en triangel. Pythagoréerna, ledda av Pythagoras, konstruerade det första kända beviset för ett känt samband mellan sidorna i en rätvinklig triangel.

Beräkna vinkeln (tangens) -. Formeln för Pythagoras sats ser ut så här:.

Prova att räkna rutorna i kvadraterna som är ritade på kateterna och jämför med antalet rutor i kvadraten som är ritad på hypotenusan. I en rätvinklig triangel som den på bilden ovan. Definieras så sin(A) (utläses: Sinus för vinkeln A eller kortare sin-A) som förhållandet (kvoten) mellan längderna av sidan a och c. På samma förhåller sig cos(A)till sidorna b och c, samt tan(A) till sidorna a och b. Om du då vet åtminstone två vinklar och en sida i en triangel, . Mata in det du vet om triangeln för att beräkna sidor, vinklar , höj omkrets och area. MYCKET längesen jag besökte sidan men härligt att se att den finns kvar!

Det är samma formel för båda typerna av trianglar. Räkna ut arean för en rätvinklig triangel med denna kalkyl. Tangens (tan) för spetsig vinkel i rätvinklig triangel är kvoten mellan motstående sida och närstående sida.

Exempel Räkna vinkeln A. För att räkna vinkeln får vi använda inversen av tangens funktionen tan -, den finns på räknemaskinen.

loading...