Pressens samarbetsnämnd

Pressens Samarbetsnämnd är ett samarbetsorgan mellan organisationer inom medier i Sverige. I nämnden sitter företrädare för Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Tidningsutgivarna och Sveriges Tidskrifter. Ordförande i nämnden är ordföranden i Publicistklubben. PON, världens äldsta pressnämnd fyllde 1år. I dag ingår även Sveriges Tidskrifter i det pressetiska systemets huvudmannakrets, Pressens samarbetsnämnd.

För att detta ska kunna ske på bästa sätt är vi i behov av våra medlemmars medverkan.

Tipsa oss om aktuella exempel på problematiska publiceringar senast den september. Spelregler för press, radio och TV. Publicitetsreglerna lägger bland annat vikt vid att ge korrekta nyheter, att respektera den personliga integriteten och att vara försiktig med . Internetpubliceringar från medieföretag. PO kan börja granska tweets nästa år.

Inlägg om Pressens samarbetsnämnd skrivna av Torbjörn von Krogh. På Journalistförbundets hemsida finns de sammanfattade. Gäller pressetik för radio och tv också?

Ja, men skulle det vara så att du känner dig orättvist behandlad av radio eller tv så är det inte till PO . Så sammanfattar statsvetarprofessor Olof Petersson mediedebatten om pressetik som hölls i eftermiddag. Det finns reformmöjligheter, men inget kommer att hända om inte Pressens samarbetsnämnd börjar samarbeta. Så löd professor Olof Peterssons lite uppgivna analys efter tisdagens medieetik-debatt. Pia Ljungqvist om det nya . Det sker genom att vi försvarar och utvecklar det självreglerande etiska system som Publicistklubben en gång tog initiativet till och som idag bedrivs av Allmänhetens pressombudsman (PO) och Pressens opinionsnämnd (PON).

Tillsammans med Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och Svenska Journalistförbundet vill . Den självsanerande verksamheten bedrivs av Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON). Vi är remissinstans i frågor som är viktiga för mediebranschen i allmänhet och tidskriftsbranschen i synnerhet. Vi finns representerade i Pressens samarbetsnämnd och Utgivarna.

En enig samarbetsnämnd har förordat Ola Sigvardsson till ny pressombudsman, ett förslag . En arbetsgrupp inom Pressens samarbetsnämnd (ordföranden i Journalistförbundet, Publicistklubben, Sveriges Tidskrifter respektive Tidningsutgivarna) har gjort en tiosidig rapport med slutsatsen att dagens system med självreglering inom pressen och pressens sajter bör utvidgas till att även kunna . Projektarbete i Informationsteknik, Göteborgs. För den självsanerande verksamheten gäller numera s. Bakom reglerna står Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidnings- utgivareföreningen samt Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio. För programbolagens del gäller dock att reglerna skall gälla i . Upphov, utgiven av Pressens samarbetsnämnd.

Pressetik och TF är onekligen besläktade .

loading...