Next nordiska entreprenadsystem

NEXT erbjuder allt du behöver för den dagliga administrationen i ett litet eller medelstort bygg-, service- eller entreprenadföretag. Komplett mobilt koppel till personalen i fält innebär daglig återrapportering av ti arbetsorder, resor, material och dagbok – du vet dag för dag vad som händer ute. NEXT kan enkelt paketeras för det lilla bolaget, men är samtidigt fullt skalbart upp till hundramiljonersföretagen.

Oberoende av ambitionsnivån är allt åtkomligt från telefonen eller surplattan. Nordiska Entreprenadsystem är ett bolag med över års .

Då företaget växer så det knakar behöver de nu förstärka sitt utvecklingsteam med en initiativtagande . Exsitec är en av Sveriges . I dagsläget är man och fortsätter växa. Företaget genomsyras av en stor gemenskap och en avspänd miljö där varje medarbetare får chansen att jobba med eget ansvar samtidigt som man arbetar med marknadsledande produkt. Modernt webbaserat projektverktyg för entreprena bygg och. Allt såg ut att bli en framgångssaga när affärssystemet skulle lanseras i Australien.

Vad ska du tänka på när du ska exportera tjänster utanför EU?

Lotten Tholander, vd på Nordisk. Med produkten NEXT erbjuder vi ett skräddarsytt verksamhetssystem där produktionen står i centrum. Vårt ursprung inom NCC- koncernen . Systemet har snabbt blivit uppskattat och efterfrågat av bygg-, service och entreprenadföretag. Förutom att sköta hela den dagliga produktionen medger NEXT att kunder, leverantörer och andra externa parter tar del . Alla anställda har en app där de matar in sina arbetstimmar och vad de gör under dagen, med bilddokumentation och allt.

Sedan sköts både fakturering och löner med hjälp av appen. Det besparar mig massor med arbete . App4Sales ( Produktorder), Optimizers AB. Remote Spcs (arbetsorder), Remotex.

REKYL ( arbetsorder), Schotte Systems AB. SDF Servicesystem (arbetsorder), Svensk Dataförvaltning AB. Tillsammans med våra partners Visma, Fortnox, Briljant och CrediFlow utgör NEXT ett komplett affärssystem med inriktning på byggsektorn. Kopplingarna mellan delsystemen innebär att både manuellt registreringsarbete och dubbelarbetet med att hålla flera system uppdaterade försvinner.

Företaget har nu gjort klart med Arriba, Gotlands största byggföretag, om en affär.

Vi har ett nära samarbete och . Det handlar om mobila och molnbaserade affärsverktyget Next som gör det möjligt för företag i .

loading...