Muntligt berättande kurs

I momentet om berättandets historik ges en bakgrund till det muntliga berättandet och dess former i olika tider, t. Vi vet inte hur gamla historierna är. I Västafrika samlas man vid elden på kvällen och berättar om vad som hänt under dagen och under veckan. Sedan berättade de äldre om hur det var när de yngre var barn och vad . Storytelling – lär dig muntligt berättande.

Det muntliga berättandet är ett förunderligt sätt att kommunicera! Lär dig berätta och du har lyssnarna i din hand. Undervisningen består av laborativt och gestaltande arbete med drama- och improvisationsövningar samt . Vad muntligt berättande ? Muntligt berättande är i grund och botten en enkel sak, tillgänglig för alla.

Det är användbart i många situationer, alltifrån barnkammaren till talarstolen och från klassrummet till scenen. Men det kan hjälpa till att gå en kurs för att hitta de där särskilda knepen: hur man lär in en historia, hur man fångar sina lyssnare, hur man .

För andra året i rad samlar vi flera av . En terminslång kurs i grundläggande muntligt berättande för nyanlända pågår i föreningens regi med stöd av Stockholms stad. Karin Hultenheim är kursledare. Anmälan görs genom folkhögskolan. Människor har undervisat varandra under tiotusentals år.

Och intill de senaste fem minuterna av människans historia har det självklara redskapet varit berättelser: Om vår gemensamma historia, om hur vi löst problem, hur vi . De har också blivit modigare. Att våga berätta själv och våga delta aktivt är effekter muntligt berättande får, avslutar Anna. Till hösten kommer Anna att hålla en kurs i muntligt berättande på CPI- Centrum för Pedagogisk Inspiration. Tills dess, lyssna och se på Annas sagor som vi har presenterat . Det skrivna ordet har länge stått högt i kurs , men vi börjar på nytt inse vikten av det muntliga berättandet – retorik har nämligen blivit ett efterfrågat kursämne.

Vi följer med till Lund och besöker den allra första svenska tävlingen i faktaslam, en gren där faktaboksförfattare tävlar i konsten att muntligt framställa vad de skrivit . I denna kurs tillägnar du dig praktiska och teoretiska kunskaper om hur berättande, dramapedagogiska metoder och övningar kan användas i olika sammanhang. Välkommen till en nybörjarkurs i muntligt berättande. Du får prova på att skapa dina egna historier och vi ger dig verktygen för hur du förbereder, börjar, framför och avslutar din berättelse.

Engelskt namn: Sámi Studies, Story Telling through Joik.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå. Förväntade studieresultat. För godkänd kurs ska den studerande kunna uppvisa en fördjupad förståelse för de olika syften muntligt berättande kan ha, för framförandesituationens betydelse, för betydelsen av historiska och sociala sammanhang samt för berättandets form och funktion. BERÄTTA SJÄLV- en kurs i muntligt berättande.

Genom att använda muntligt berättande inom sfi-undervisningen får man ett kraftfullt verktyg för språkutvecklingen som i sin skapar möjligheter i det svenska samhället, menar dramapedagogerna Malin Åberg och Rose-Marie Lindfors samt SFI-läraren Madelene Mikaelsson från SFI i Skellefteå. De gjorde en projektansökan . På denna kurs lär du dig tolka sagor, sägner, ordspråk och vitsar. Vi diskuterar även andra delar av människors föreställningsvärld som botemedel, ritualer, magi och religion. Kursen vänder sig till dig som.

Ett genomgående tema är att jämföra bondesamhällets många berättelser och tro med vår egen tids traditioner. Vi låter oss inspireras av ödehus (utflykt). Antecknar och tar bilder. Tips om hur man kan skriva för berättande. Du tränar studieteknik, läser böcker och skriver egna texter.

Vi övar oss också i muntligt berättande. Du kan göra arbeten om författare eller arbeta med projekt inom olika språkområden. Du gör en presentation av ditt arbete.

loading...