Kostnad jämna ut tomt

Någon som har erfarenhet av att jämna ut sluttande tomt ? Har börjat spåna på möjligheten att jämna ut en ganska skarpt sluttande tomt på. Anläggning gräsmatta – pris ok? Vad kostar det att finplanera en trädgård? Spränga bort berg på tomten ?

Hur jämna till stor tomt bäst? Vi har en skapligt stor tomt men den är så himla ojämn! Hur ska man jämna till en sån här gård tillräckligt för att ha vanligt gräs på den och kunna klippa med en vanlig gräsklippare? Sedan är det bara att kasta ut gräsfrö och vänta ytterligare ett år till man har gräsmatta igen 😀 . När det kommer till att bedömma kostnader för schaktning så är det inte bara jobbet att schakta på tomten.

Så frågan är hur gör man det här projektet bäst, och helst bara en gång. Jag kan tack vare mina oerhörda kunskaper i Paint bifoga en helt skalenlig, näst intill perfekt bild på hur jag har tänkt mig det här. Huset ligger till höger, .

Vi köpte hus förra året och ca 700kvm av tomten var outnyttja fullt med halvstora trä buskar och sly. Va ut och kontrollmätte tomten och den del som det ska läggas jord och anläggas gräsmatta på är 456kvm, sedan är det en del på 220kvm där det ska bli garage och . En grundregel är därför att så långt det är möjligt förenkla allt anläggningsarbete och i möjligaste mån återanvända det material som naturligt finns på tomten. Vad det innebär av arbete och kostnader oavsett om flyttningen sker med maskin eller med spade och skottkärra är inte särskilt svårt att räkna ut. T ex jämna delar av tomten för barnens bollek. Där har vi nu byggt en mur för att stoppa den otäcka känslan av att trädgården ”rinner ut ” ned i grannarnas tomter.

Vi har inte tänkt ha mycket stenplattor och eftersom tomten är på berg blir det väldigt dyrt att köra dit mylla och annat fyllnadsmaterial för att fixa. Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.

Det går inte att säga exakt vad en avsevärd ändring är, men många kommuner bedömer att gränsen går vid . Vi önskar fylla ut till jämn nivå och avsluta med slänt där häck ska planteras (ev befintlig som grävs upp och planteras om.) Kundens bifogade bild Kundens bifogade bild 2. Tomten är ca 370mmed etagen ca meter djupa (det nedersta är dock kring meter). Kostnader för att ställa i ordning tomten. Finplanering, det vill säga jämna till tomten och förbereda för planteringar, altan och stenläggning. Bygge av carport, garage och förråd.

Det kan även vara ett bra sätt att ge liv åt en befintlig tomt med några år på nacken.

Det fungerar utmärkt om man vill jämna ut svårbemästrade gräsmatteslänter, eller slänter där det finns buskage. Det innebär också möjlighet att skapa släta ytor i en sluttande trädgård för att anlägga en mysig uteplats. Om du önskar en lättskött gräsmatta ska du satsa på ett bra underlag.

Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Hur mycket jord du behöver lägga på tomten beror på vad som finns på ytan till att börja med. Kanske har du en grovplanerad tomt eller en befintlig . Bygga stödmur stabilt och snyggt. Haga Mini är en av våra stödmurar och är enkel att bygga. Att bygga stödmurar kan du göra av flera anledningar.

De är både praktiska och snygga samt skapar många möjligheter genom att jämna ut en lutande tomt. Vi berättar mer om hur du bygger stödmurar med mursten i betong. Om du bygger hus eller hotell på dina egendomar ökar inkomsten från hyrorna på dessa dramatiskt så det är klokt att bygga på så många tomter som möjligt. Du måste hela tiden bygga jämnt , det vill säga du kan inte bygga två. Stödmurar i L-form (L-stöd) är ett enkelt sätt att ta upp höjdskillnader.

Med hjälp av fyllnadsmassorna som läggs på foten blir denna typ av stödmur en väldigt stark konstruktion. L- stöd är lösningen på problemet. Vi ska terrassera och jämna ut. Dags för stensättning, stenläggning eller annat stenarbete på tomten ?

loading...