Jämtlands läns landsting hälsocentraler

I livets olika skeden ska alla känna trygghet i att vården finns där – när och om den behövs. Tillgängligheten till hälso- och sjukvård ska vara god och verksamheten ska präglas av . Du kan själv välja vilken hälsocentral du vill söka vård på. Det kan vara en hälsocentral nära hemmet eller jobbet.

I vissa landsting och regioner kallas hälsocentral för vårdcentral.

Du kan också välja en hälsocentral eller vårdcentral i ett annat landsting eller region. Alla kan fritt välja hälsocentral i Region . Status, varumärken, offentliga värden, adress mm för JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Bland hälsocentralerna kan nämnas de i Krokom, på Frösön, i Lit, i Åre, i Järpen och i Brunflo. HÄLSOCENTRALER I JÄMTLAND.

Och även om prisutdelningen och . Enhetschef Funäsdalens hälsocentral. God hälsa och Positiv livsmiljö är nyckelorden i landstingets verksamhetsidé.

Det betyder att landstingets ska vårda de människor som är sjuka. Men det betyder också att landstinget ska arbeta med förebyggande insatser för att hjälpa människor att hålla sig . I år belönas bästa resultat, som grundas på patienternas betyg, vård inom rimlig ti att remisser skickas iväg snabbt och att hälsocentralen har en ekonomi i . Det blir då fri etableringsrätt för alla som vill öppna en hälsocentral i privat regi under förutsättning att de är godkända för att bedriva vård. Jämtlands läns landsting. De flesta drivs i landstingets regi men privata hälsocentraler med landstingsavtal finns idag i Offerdal, Hammerdal, Hede, Hoting och Strömsund samt en . Vid hembesök finns tillgång till tjänstebil.

KVALIFIKATIONER Distriktssköterska alternativt barnsjuksköterska. Erfarenhet av tidigare arbete på BVC är meriterande. I år ska dryg miljoner kronor sparas.

Troligvis läggs minst en hälsocentral ner i Östersund. Just nu arbetar alla chefer . Barnmorska Strömsund hälsocentral. I Lit har man naturen inom. Vi har egen röntgenmottagning.

Vill du se dina favoritannonser? Hälsocentral Funäsdalen.

loading...