Jämna ut sluttande tomt

T ex jämna delar av tomten för barnens bollek. Eller få tomten lättskött eller vad. Där har vi nu byggt en mur för att stoppa den otäcka känslan av att trädgården ” rinner ut ” ned i grannarnas tomter. Jag har en bekannt som har en starkt sluttande tomt mot en å. Häckplaner, vad ska vi välja?

Lutning på stor pool i trädgården?

Vad kostar det att anlägga en tomt ? Vad göra åt sluttande tomt ? För att sedan kanske göra någon mur eller liknande så man skapar två olika nivåer av gräsmatta. Allt för att man ska få mer jämn yta på mattan. Behöver råd hur vi kan jämna ut vår tomt. Så frågan är hur gör man det här projektet bäst, och helst bara en gång.

Jag kan tack vare mina oerhörda kunskaper i Paint bifoga en helt skalenlig, näst intill perfekt bild på hur jag har tänkt mig det här. Huset ligger till höger, . Svar från Micke om betongplatta på sluttande tomt.

Det fungerar att bygga en betongplatta innanför en stödmur som du skriver. När man vill jämna ut höjdskillnader på en tomt så kan man göra det till viss del med kantelement av olika höjd längsmed höjdskillnaden. Då blir grundsockeln olika . Vi önskar fylla ut till jämn nivå och avsluta med slänt där häck ska planteras (ev befintlig som grävs upp och planteras om.) Kundens bifogade bild Kundens bifogade bild 2. Vi vill jämna ut den så att vi kan nyttja vår tomt. Muren blir som lägst meter i ena ändan och kräver säkert en höjning på meter i den andre.

Om vi får tillåtelse av grannen krävs det ändå ett bygglov. Jag vill bygga ett nedsänkt trädäck 4m×4m. Var mycket rädd om äldre träd och större, kanske mossa och lavklädda stenblock som kanske finns på din tomt. Vi har tänkt sätta gabioner. I många fall är sådana inslag så.

Allra bäst är att lägga en stödmur som skiljer den gamla nivån från den nya, men det är också möjligt att jämna ut skillnaden med en slänt. Vill man höja marknivån måste man. Ett enkelt exempel är om du har en sluttande tomt. Då är det ofta självklart för de flesta att. Om du har möjlighet att skapa en uteplats i sydvästläge och en i nordvästläge kan du få ut maximalt av solen under sommaren.

Men för att se till att altanen. Ska du jämna ut eller bygga sluttningshus?

Finns det naturliga inslag på . Råd om att bygga nytt hus. Varje tomt har sina unika förutsättningar. Dels finns kommunala bestämmelserna som anger hur stort och högt du får bygga. Hos Eksjöhus lokalkontor får du råd om VA, bygglov och andra formaliteter som krävs för att bygga nytt hus.

Dels är tomtens form högst avgörande för vilka husmodeller du . Jag är intresserad av ett radhus som har en liten och kraftigt sluttande tomt. Som det ser ut nu så finns där en kvm stor träterrass med små i stort sett obrukbara gräsplattar på meter på vardera sidan om terrassen. Nej, marken är inte särskilt jämn tyvärr. Kanske önskar du jämna ut din sluttande tomt eller varför inte skapa en yta för lekplatsen.

Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser. Det går inte att säga exakt vad en avsevärd ändring är, men många kommuner bedömer att gränsen går vid . Sedan är det dags för att jämna ut.

Kanske du har någonannanstans på tomten du kan ta jord ifrån? Eftersom du ändå ska bygga odlingslådor kan du ju även bygga dem och sedan fylla upp när du kommer över material, så att säga. Konstruktionen är ej byggd för alltför snett tryck.

Brottgränsen och säkerhetsfaktorns kalkylerade . Modern LED drar ju nästan ingen ström och den teoretiska livslängden överstiger vida vårt troliga boende i princip livet ut. Den 3:e muren blir en extra nivå för att jämna ut mot gräsmattan till samma nivå där den blivande stora stödmuren ska starta. Det kan även vara ett bra sätt att ge liv åt en befintlig tomt med några år på nacken.

Det innebär också möjlighet att skapa släta ytor i en sluttande trädgård för att anlägga en mysig uteplats. Stödmurar i L-form (L-stöd) är ett enkelt sätt att ta upp höjdskillnader. Med hjälp av fyllnadsmassorna som läggs på foten blir denna typ av stödmur en väldigt stark konstruktion.

L- stöd är lösningen på problemet. Vi ska terrassera och jämna ut.

loading...