Gödselpump

Alla gödselpumpar från alla leverantörer hittar du på LantbruksNet. Gödselpumpar för alla typer av flytgödsel, biogas, urin mm. El drift och traktordrift. Skruvmatad gödselpump för tjockare gödsel.

Traktordriven (TP270) och elektriskt driven (ESP) gödselpump för omrörning och tömning av gödselbrunnar. Skärande, korrosionsskydda lång livslängd.

Den senaste tiden har vi fått många förfrågningar på gödselpumpar och mindre urinpumpar. Nu när korna ska in från betet och gödselhanteringen och lagring behöver fungera. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med vad just din gård behöver för gödselpump , eller kanske vill du effektivisera och separera . Kontakta oss för mer information ang. VM eldrift Vertikalpump. Toppmatningen och inmatningsskruven gör att pumpen kan hantera svårpumpad gödsel med stora mängder . En robust pump som håller länge.

Ring så tar vi fram den modell som passar dig. DODA gödselpump klarar att pumpa all flytgödsel!

Pålitlig dränkbar gödselpump – skärande – kan seriekopplas med tryckhöjningspumpar för att pumpa flera kilometer – KONTAKTA OSS! DeLaval gödselpump EP3och EP400. EP3passar för mindre till medelstora pumpbrunnar och EP4för större pumpbrunnar samt för transport upp till 2meter.

Förmånliga erbjudanden på högkvalitativa jordbruksmaskiner i ditt närområde. Pumpen har utvecklats under många år och kännetecknas även av de . VM Tarms nyutvecklade gödselpump har en mycket hög pumphastighet, vilket sparar tid och gör dig mer effektiv. Firman Slurry Kat har tagit fram en ny kraftfull maskin för att pumpa flytgödsel där man behöver stor kapacitet.

Den kraftuttagsdrivna pumpen skicka riväg 6kubikmeter per timme vid användning av minst 1mm slang. Den är perfekt till den som pumpar ut gödsel från gårdens flytgödselbasäng och ut till . Rörklammer och spännband. KeRo-Agro är ett företag tillverkar gödselomrörare för den Europeiska marknaden. UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER.

Tillverkare: Livakka Oy. Möjlighet att köpa lasttjänst finns på plats vid utlämning och detta görs upp med utlämnaren! Den hydrauliska pumpen drivs givetvis ock- så med el.

Genom att kombinera den hydraul- drivna pumpen med en elektrisk tryckstegra- re, får man dels en gödselpump som inte har någon elektrisk utrustning under vattenni- vån, dels en pump med tillräckligt tryck för att pumpa gödsel på långa avstånd. Denna pump har en hydrauliskt inställbar arbetsvinkel som underlättar arbetet. ESP- elektriskt driven gödselpump.

ESP-pumparna är avsedda för omrörning och pumpning av flytgödsel i flera olika applika- tioner- omrörning i pumpbrunn, tömning av pumpbrunn via pumpledning till stor behållare samt fyllning av tankvagn.

loading...