Geoteknik göteborg

De geotekniska undersökningsresultaten utnyttjas för geoteknisk utredning, dimensionering och projektering. Allt för att byggnader, vägar, järnvägar, broar och industrier ska vila på säker grund. Bredd i teknik och över tid.

Från små till stora projekt, från översiktlig kartering och inventering till fördjupade undersökningar, från . GEO-gruppen AB är valet för dig som söker geologiska insatser utförda med precision.

Basen har vi i Göteborg , Norden är vår marknad. Visa alla COWI – NA jobb – Jobb i Göteborg. GEOTEKNIKER OCH GEOKONSTRUKTÖRER. Vi söker dig som vill vara med och utöka våra avdelningar med geoteknikkompetens.

Du kommer att arbeta nära våra bygg- och anläggningsavdelningar både i Stockholm och i Göteborg , samt vara delaktig i byggprocessens alla faser – från idé till färdiga projekt! Ramböll kan erbjuda kompetens och resurser både i och utanför Sveriges gränser för såväl stora som små geoprojekteringsuppdrag. Sigma Civils experter inom geoteknik och noga utvalda samarbetspartners inom geoteknik arbetar med byggnaders och anläggningars grundläggning.

Tellstedt är ett oberoende byggtekniskt konsultföretag som förenar byggkonstruktion, projekt- och byggledning samt geoteknik i ett vältrimmat helhetskoncept.

Vår ledstjärna är det sunda förnuftet. Västlänken, Station Centralen, Inom stadsdelen Gullbergsvass. Carlson och Fernberg Arkitektkontor AB.

Komplett företagsinformation med gratis årsredovisningar, telefonnummer, adresser, kartor och mycket mer för geoteknik i Sverige. Våra geotekniker bred kompetens och lång erfarenhet alltifrån stora komplicerade infrastrukturprojekt till enskilda små byggobjekt. Vi har spetskompetens inom jor vatten och berg och vi är verksamma över hela Sverige och Norge.

Tillsammans med vårt dotterbolag Norconsult Fältgeoteknik AB utför vi även . Oavsett vad som ska byggas eller var ditt projekt ska genomföras finns det alltid geotekniska frågeställningar att ta hänsyn till. Med hjälp av våra specialister med mycket lång erfarenhet inom geoteknik kan du förebygga skre förutse komplikationer och begränsa sättningar. Vi kan ge dig en fullständig analys och ett . Vår specialistkompetens är jordförstärkning genom KC-pelare , masstabilisering och stenpelare där vi har internationell erfarenhet. Vår fältverksamhet innefattar flera maskinenheter med både geoteknisk och miljötekniskt utrustning. Vi åtar oss uppdrag inom Norden med vår bas i Göteborg.

Vi projektleder, konstruerar, arbetar med geoteknik samt miljöutredningar. Vi är ett gäng ingenjörer som gör vårt yttersta för att skapa en framtid som fungerar för alla och vi arbetar långsiktigt för att försäkra oss om projektens framgång. Genom att lägga resurser på insamling av geotekniska underlag ges projektet möjlighet att bli framgångsrikt och lönsamt.

En korrekt beskrivning av de geotekniska och hydrologiska förhållandena hjälper geokonstruktören att bedöma och projektera grundläggningsmetod samt omfattning av temporära . Vi har lång tradition och hög kompetens inom allt som rör jor berg och grundvatten. Våra ingenjörer och geologer bidrar till att välja rätt lokalisering och teknisk lösning för byggande i och under mark. Genom systematiska undersökningar, riskutvärderingar och analysmetoder levererar vi . Geoteknik och bergteknik.

loading...