Fylla ut tomt pris

Vi har köpt en tomt men den sluttar väldigt mycket på tomtkanten så vi förlorar ganska mycket tomt på det. Vad kostar det igentligen att fylla ut en del av en tomt. Det är långsida och kortsida av . Snälla – någon som byggt hus nyligt? Snabbt svar: Pris att anlägga gräsmatta?

Men någon här som behövt fylla upp så pass mycket och så stor tomt , vad slutade den notan på?

Regler för att fylla ut tomt och placera hus ovanpå? Hej jag har funderingar på att fylla ut en helt oduglig slänt som är igenväxt! Om någon kommer med ett pris som är väldigt mycket billigare än övriga företag så skulle jag akta mig för dom.

Vi önskar fylla ut till jämn nivå och avsluta med slänt där häck ska planteras (ev befintlig som grävs upp och planteras om.) Kundens bifogade bild Kundens bifogade bild 2. För att göra detta måste ny stödmur byggas upp (högre) och mark fyllas ut. Vi har en tomt med en sluttning i som vi vill ev. Kanske skall vi ha kvar trappan (fast ny) om det inte fördyrar projektet.

Vi vill veta vad detta kostar om det är någon ide.

Vi är dessutom tre grannar i rad . Vi byggde på en kraftigt lutande tomt och jag flyttade massor från en sidan till andra men fick ändå fylla ut en hel del. Total nivåskillnad från början var ca meter. Diskuterade även detta med miljö och hälsokontoret när . Lika ofta förbyts också den nyblivne husägarens lycka i mer eller mindre uttalad förtvivlan när vederbörande tittar ut över de jordhögar som byggarna lämnat efter sig. Tror ni 42kubik jord räcker till 456kvm tomt som består av sandjord? Skulle ge ett jordlager på ca 9cm att så gräsmatta på.

Va ut och kontrollmätte tomten och den del som det ska läggas jord och anläggas gräsmatta på är 456kvm, sedan är det en del på 220kvm där det ska bli garage och grusväg. Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta vad som gäller för din tomt.

Detta gäller både för tomter och för. Du behöver marklov oavsett vem som . Om du inom ett detaljplanerat område ska schakta eller fylla ut mark så att höjdläget för markytan avsevärt ändras, krävs ett marklov. Man kan bygga direkt mot berget.

Där har vi nu byggt en mur för att stoppa den otäcka känslan av att trädgården ”rinner ut ” ned i grannarnas tomter. Den öppna sluttningen gjorde att vi aldrig . Entreprenören som fick uppdraget, med lägst pris , fick också ansvaret att utforma hindren eftersom ingen i styrelsen har den tekniska kompetensen.

Läs mera under Du som . Kraven ska uppfyllas även om du inte behöver bygglov eller. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller. I vissa fall kan kommunen, i en detaljplan, kräva bygglov . Så markentreprenören lämnar ofta ett pris som gäller normala markförhållanden.

Det som ofta krävs således är att grävaren behöver gräva djupare, men också behöver mer dränerande material för att fylla igen till grundläggningsdjupet. Ovanpå detta tillkommer ofta kostnader för att få bort överblivna schaktmassor. Vi rekommenderar att du söker förhandsbesked innan du köper ny eller delar upp existerande tomt. Vi bygger hus i Småland och behöver lite hjälp angående den blivande gräsmattan.

Hade du rekommenderat någon decimeter betongkross i botten där det är som lägst? Vad ska vi då fylla upp mellan betongkrosset och . Gabioner tillverkade i Sverige, för allt från offentlig miljö till trädgårdar. De raka och runda gabionerna kan kombineras enligt egna önskemål. Om du till exempel ska fälla träd eller höja eller sänka marknivån på en tomt kan du behöva söka marklov.

Sök efter gällande detaljplaner . Titta på om det är en bergig tomt , hur stor sprängkostnaden med bortforsling av berg blir, väderstreck med mera. Ett exempel är att det kan finnas djupa torvlager vilket innebär att den måste fraktas bort för att kunna fylla upp tomten igen och bygga huset.

loading...