Får man lasta över framstammen

Författare: Fordonsavdelningen. Framtagen i samband med Sjöfartsverket,. Järnvägsinspektionen och TFK – Institutet för transportforskning. Har du automatisk surrningsspännare med signalanordning, som varnar om dragkraften minskar med mer än , får lasten nå upp till 50 . Har du lång last , som inte rymms inom lastutrymmet, får du ha t.

Den måste då vara fastsatt så att. Genom förstängning ser man till . Om man väljer att inte följa tabellerna för lastsäkring utan använder andra metoder måste man få ett intyg som talar om att säkringen följer grundregeln ovan. Om man hittar sin last och flakets ytmaterial i tabellen så kan man använda den friktionskoefficienten, annars väljer man friktionskoefficienten 2. Rullar i två eller flera lager med mellanlägg men utan individuell förstängning skall säkras på följande sätt. Surrningsspännare skall användas.

Den främst belägna traven på lastbil eller påhängsvagn får inte lastas högre än över kanten av framstam.

Då godset en- bart är bottenförstängt kan surrning behövas för att förhindra tippning. Utan att förstänga godset kan man hindra det från att glida och tippa med hjälp av. För gods över det understa lastlagret får vandrings- avståndet vara . Men även löst lastade jordbruksprodukter som betor.

Denna typ av gods kräver såväl framstam , sidolämmar som bakläm. Lite förenklat kan sägas att lasten inte får nå över framstammen. Bakåt får ingen tyngdpunkt vara högre än en linje grader . Om annat gäller för fordonet bör det.

En container är en behållare avsedd att lasta gods i och som kan hanteras som en lastenhet och hanteras med kran eller truck. Standardmåtten på en container. Förstängning innebär att man genom direkt anliggning mot framstam , lämmar, stöttor,. Valet av surrning styrs av vilken typ av gods och last det är man fraktar och även av vilken typ av lastbärare (tåg, lastbil, skåpbil, båt etc.), som ska transportera lasten. Jag har fått info att man när man lastar ett släp med E-pall skall ställa de högsta pallarna längst in och det är ju väldigt logiskt och att de högsta pallarna.

Nordsjön uppgå till ett värde av över miljoner dollar. Jag kör inte sådant släp men efter en tankestund kan jag tänka mig att man vill ha dom höga pallarna mot framstammen så den tar emot vid en kraftig inbromsning. Att sluta att betala för överlast har prövats tidigare men är inte alltid en tillräcklig lösning att kom- ma till rätta med problemet.

Svenska Ridsportförbundet skall på ett lämpligt sätt kontrollera att medlemmar, ridklubbar och distrikt värnar om hästens välfärd. De nationella och internationella bestämmelser som gäller inom ridsporten beträffande hästens hälsa och välfärd måste följas inte bara under tävlingar utan. Alla flaklämmar ska va- ra uppfällda och låsta , vilket också gäl- ler för bakläm eller bakgavellyft (Vid exempelvis sandning får dock bakläm- men vara öppen). Kombination av de ovanstående. Lastsäkring eller säkring av last är ett sammanfattande begrepp för de olika åtgärder som genomförs för att last inte ska förskjutas, glida eller välta under transport.

Framstammen och lastförskjutningsskyddet ska utan att brista eller rivas sönder motstå en framåtriktad kraft som fördelar sig jämnt över framstammens eller. De lägsta fästanordningarna vid väggen i en sluten lastkorg får vara på högst m höjd från lastutrymmets golv och separata fästanordningar på minst m . Tomrummet framför den över ton tunga lasten är alldeles för stort, och kommer plåten i rörelse kan det få förödande konsekvenser. Vi är framför allt intresserade av dem som kommer med byggmaterial eller stål och plåt som väger över ton. Men ser vi något misstänkt, som last som putar ut. En önskvärd detalj är hål för lampor i toppen av framstammen , lamporna underlättar vid lastning i mörker.

Lamporna utsätts för en krossningsrisk då de sitter över eller på sidan av framstammen. Hålen för lamporna får inte vara för stort men tillräckligt stort för att ljuset ska kunna tränga igenom, ett krav är .

loading...