Ema sverige

Inför beslutet om flytten av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har myndigheten lämnat in en teknisk utvärdering av kandidatstäderna till EU- kommissionen. En bedömning som den svenska regeringen nu protesterar . Med lottens hjälp vann Amsterdam striden om EU:s läkemedelsmyndighet EMA sedan man i slutomgångarna slagit ut först Köpenhamn och därefter Milano. Enligt den danska regeringen låg ett svenskt svek bakom att Ørestad ratades som ny . Jag är något besviken på svenskarna.

Svenskarna sviker på många sätt i dag det nordiska samarbetet, säger . Regeringen har lyft fram det så kallade life science-klustret i Stockholm, Solna, Uppsala som en utmärkt lokalisering och lovat bostäder och skolplatser till EMA -familjer som flyttar med från London. När EMA -anställda och EU-kommissionen utvärderat städer har . Men om de anställda på EU: s läkemedelsmyndighet EMA själva får välja så går flyttlasset snarare till Amsterdam när myndigheten flyttas från London i och med Storbritanniens utträde ur EU. Frågan behandlas vid ett rådsmöte i Bryssel på måndagen. Sverige har arbetat hårt för att få hit EMA.

EMA skriver bland annat att lokalerna i Stockholm inte kommer vara färdiga i tid och att det finns frågetecken . Europeiska läkemedelmyndigheten ( EMA ) söker ny hemvist i samband med Storbritanniens utträde ur EU.

Dansk-svensk träta efter Ema -förlust. När rösterna räknas på måndag. Lokaliseringen blev i stället Amsterdam. Också Danmark lämnade in en ansökan om att få EMA . Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Stockholm Igår avgjordes att EMA , den europeiska läkemedelsmyndigheten, placeras i Amsterdam.

Stockholms Handelskammares Maria Rankka menar att man nu behöver vidta åtgärder för att stärka Stockholms konkurrenskraft. Det danska erbjudandet att den europeiska läkemedelsagenturen EMA ska få fri hyra i år om de flyttar till Copenhagen Towers i Örestad är värt sammanlagt miljarder danska kronor visar regeringsdokument som Politiken tagit del av. När den danska regeringen den juli . Uppsala-Stockholmsregionen förlorade dragkampen om EU:s läkemedelsmyndighet EMA.

Istället blir Amsterdam säte för EMA. Välkommen till Afriso Ema. Läs mer om våra produkter på vår hemsida.

Det blir den sista resan av ett mycket stort antal flygresor i Europa, sedan han i januari i år tackade ja till uppdraget att leda regeringens EMA -sekretariat. Erbjudandet garanterar att EMA och dess anställda flyttas smidigt till Stockholm, som har en unik och världsledande LifeSciencemiljö samt ett framgångsrikt samarbete mellan hälso- och sjukvår akademi och industri. Vi är besvikna, säger han.

Det svenska anbudet bedömer jag att som mycket konkurrenskraftigt.

loading...