Bygglov altan

Om du ska bygga en altan , en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du vill bygga kräver bygglov eller inte.

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du behöver inte bygglov men måste göra .

Enkelt, vi har sammanställt en lista. Läs den innan du sätter igång. Ska du ägna semestern åt att bygga en trädgårdsbod eller en ny altan ? Undrar du vad man får göra utan att söka bygglov ? Vi listar vad som gäller!

Alla altaner kräver inte bygglov , endast de som kan betraktas som en tillbyggnad av huset, vilket beror på höjd och storlek. Den juli träder nya bygglovsregler i kraft som innefattar förenklingar i plan- och bygglagen för småhusägare.

En av förenklingarna är slopat krav på bygglov för utbyggnader på upp . En altan behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än m från den ursprungliga marken. En altan som byggs ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov. Information om takaltaner.

Ska du bygga en altan , ett skärmtak eller en skyddad uteplats? Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov. Det krävs dock att du håller dig till vissa mått.

Man behöver inte söka bygglov för altaner som ligger direkt på marken. En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggna det vill säga om den ändrar byggnadens volym. Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. En altan är upphöjd golvkonstruktion som placeras på mark som ofta används som uteplats.

Det finns inga generella regler om bygglovsplikt för altan. Du kan läsa mer om detta i bygglovsguiden . Det betyder att vi måste göra en enskild bedömning för varje altan. Om en altan behöver bygglov beror till exempel på om altanen ger ett intryck av att vara en tillbyggnad och .

En altan kan vara allt från ett lågt trädäck vid din uteplats till en stor volym som upplevs som en del av huset. Variationerna innebär att altaner påverkar husets utseende och omgivningen i varierande grad. Därför krävs det bygglov för vissa altaner medan andra får byggas utan bygglov. Altan , uteplats och skärmtak. En altan blir bygglovspliktig om den kan betraktas som en volymökning.

För närvarande anses altaner vara lovfria upp till en höjd av meter enligt tillgänglig rättspraxis. Observera dock att du ansvarar för att altanen inte . En högre altan påverkar utseendet på huset och kräver därför bygglov inom detaljplan. När du ska bygga altan , uteplats eller skärmtak ska du tänka på att inte bygga närmre tomtgräns än meter samt hur din granne påverkas.

Tillbyggnad av skärmtak på sammanlagt kvm. För både altan , uteplats och skärmtak behöver man ha koll på vad strandskyddsbestämmelserna säger. Till exempel om altanen avhåller allmänheten att röra sig på grönområde eller . En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov.

Tänk på att ett tak ovanför en altan. Då kan du behöva söka bygglov. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och om hur du gör för att söka bygglov. Om attefallshuset är ett komplementbostadshus får du göra en skyddad uteplats utan bygglov eller anmälan.

På den skyddade uteplatsen får du bygga ett skärmtak på totalt kvadratmeter. Du får bygga skärmtak över altan , balkong eller entré på attefallshus, både om det är ett komplementbostadshus och en . Det finns inga exakta mått när en altan blir en tillbyggna varken när det gäller storlek eller höjd. Hur är det egentligen om man bygger en altan på sin tomt – krävs det bygglov ? Plan- och miljönämnden . Och vem gör i så fall den bedömningen?

Mäklarringen har svaren!

loading...