Besiktning släpvagn intervall

Hur ofta och när ska jag besikta mitt fordon? När och hur ofta du behöver komma in på kontrollbesiktning beror på vad det är för slags fordon. Boka kontrollbesiktning av ditt släp , se besiktningsperioden och få tips på punkter som är bra att titta över.

Datumet när det togs i bruk hittar du på registreringsbeviset. Tung lastbil, tung buss och tungt .

Tillfällig övergångsregel underlättar övergången till de nya reglerna. När de nya reglerna börjar gälla får vissa fordon ett nytt datum för nästa besiktning. Här kan du ta reda på vad som gäller för ditt fordon samt läsa om de nuvarande och de nya reglerna. Läs mer om de nya besiktningsreglerna som börjar gälla den maj. Husvagnar är registrerade under fordonskategorin släp och ska besiktas första gången senast fyra år efter det att de tagits i trafik.

Besiktningen därefter ska ske inom följande två år. Släpvagnar eller släp ska besiktas första gången senast fyra år efter det att släpet tagits i trafik.

Nästa besiktning ska ske senast två år därefter. När vi besiktar din släpvagn får du gärna vara med. Då kan vi berätta mer om släpvagnen och hur du bäst tar hand om den. Släp besiktigas fyra år efter ibruktagande, därefter vartannat år. Detta gäller både bromsat och obromsat släp.

Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag för nya regler för besiktning. Klubbas förslaget igenom innebär det långt färre besiktningar för bilägare. Slutsiffran i registreringsnumret avgör när bilen ska besiktas.

Om besiktning inte sker under de föreskrivna månaderna får fordonet automatiskt körförbud tills det besiktas. Anledningen är att dessa fordon har betydligt färre fel än personbilar och dessutom inte körs lika mycket. Tänk att personbil klass II (Husbil) med totalvikt över ton också har månaders intervall. Första besiktning skall göras inom månader, där efter senast vart 12:e månad ifrån senast gjorda besiktning. Glesare intervaller vid besiktningen av motorcyklar och lätta släp – och husvagnar.

Kiwa Inspecta utför besiktningar av maskiner somt motorredskap, traktorer och terrängvagnar. Vi ser till att de är säkra och uppfyller myndighetern.

Hur bestäms besiktningsperioden? Den första periodiska besiktningen av en personbil i privat bruk ska utföras senast tre år efter ibruktagningsdatum (under bilens besiktningstid). Följande år behöver bilen inte besiktigas. Registreringsbesiktning motsvarar periodisk besiktning. Därefter ska den besiktigas varje år.

Bestämning av besiktningsperiod för periodisk besiktning. Periodisk besiktning av fordon som har tagits ur trafik. Fordonet utomlands eller taget ur bruk. Underkännande vid periodisk besiktning , . De regelförändringar som föreslås är i linje med EUs regler och bland annat föreslås att kontrollbesiktning för personbilar bara ska göras vartannat år, släpvagnar under 7kilo ska undantas från besiktning och att A-traktorer nu ska besiktigas. Personbilar har betydligt färre tekniska brister idag jämfört . Regeringen beslutade i dag om förordningsändringar som innebär att den nuvarande tidsintervallen för kontrollbesiktning av fordon i stort sett.

Utredningens utgångspunkt var en längre tid innan första besiktning från ny bil och sedan vartannat år i stora drag. Den här frågan får väl tas upp ånyo i ÅHS för att som det möjlighet går att utveckla och få hänsyn till en ett önskemål om ett tvåårigt eller längre intervall på tunga veteraner.

loading...