Ansvar for trær som faller

Mange har, eller kjenner noen som har, motorsag. Sett at jeg får hjelp av en kamerat til å felle et tre på min eiendom, mot litt symbolsk betaling. Hvem er da ansvarlig for skaden, dersom treet faller over naboens bil?

Hovedregelen for at man skal kunne komme i et erstatningsansvar for skader man påfører . Ett forhold som berører mange hageeiere og som kan få langt større konsekvenser enn skygge på terrassen, er trær som faller i sterk vind. Dersom naboen ikke kan kan holdes ansvarlig for at treet falt inn over din eiendom, vil det være din egen villaforsikring som dekker skadene.

Når stormen er på vei bør du gjøre mer enn å skalke alle luker. For selv om trær som velter over bilen din og vinduer som blåses inn dekkes av forsikringen, kan du bli sittende igjen med regningen dersom stormskadene er en følge av dårlig sikrede gjenstander. Nabokrangelen mellom Kåre Willoch og Ullern tennisklubb er historien om Norge. Mye av sikkerhet bør ikke være i dette, som jeg liker alle trær og gjøre nabolaget vakker.

Trær gir betydelige fordeler til våre boliger og byer, men kan falle og skade personer eller eiendom. Det er eierens ansvar å sørge for at trærne på eiendommen hans eller hennes er sikre. Trær som faller over strømledninger kan ha alvorlige tilleggskonsekvenser.

Eventuelle skader vil nok gå greit på hjemmeforsikringen, forutsatt at du ikke visste at trærne begynte å bli gamle, og kunne dette ned når som helst. Før eller siden så faller de ne og .

Du kan ha rett til felling av naboens trær gjennom naboloven. Vi vet ikke når neste runde med uvær kommer og trærne er svært utsatt. Det er ikke alle beboerne som tør sove i sine hjem. Kommunen eller grunneier? Vi ber om at Ringsaker kommune tar ansvar og fjerner trærne , poengterer huseierne Sigrid Grude Amb, Jan Vegard Olsen, Grete . Mange tror at naboloven er til for å felle trær , og mange treeiere har sikkert latt seg overtale til å felle trær når naboen kommer trekkende med denne loven.

Naboen har flere svære trær på tomta. Trærne står akkurat på tomtegrensen og røttene går langt inn . Jeg tror det er de som har ansvaret for strømledningene som har ansvaret for å fjerne trær inntil strømledninger. Disse strømledningene går fra hovedvei. Nå er og blir det mer uvær fremover og da med vin så vi ser ikke på disse trærne som en gave, heller som en trussel!

Ansvar i forhold til allmennheten. Hvis de ramler ne så kan de . Under skogsdrift kan den som utfører arbeidet bli holdt ansvarlig for eventu- elle skader som påføres andre. Trær som blir stående etter at hoved- skjæret er helt eller delvis ferdig, skaper svært farlige situasjoner. Trærne er som en vegg, men naboen ville ikke gjøre noe.

Om trærne faller inn under nabolovens avstandskrav, om trærne er en ulempe, hva trærne betyr for eieren og om trærne er til urimelig skade eller ulempe. Mange mennesker rett og slett ikke tenke på hva de ville gjøre hvis et tre falt over og skadet deres eiendom. Men skjer det, og kan bli enda mer ødeleggende hvis du ikke er forberedt.

I en kunstoffentlighet som bestandig står på maks volum og har et resepsjonsapparat som krever enda mer støy for å rives ut av sin nummenhet, må man i min situasjon av og til ta ansvar for å minne om at det finnes mange måter å være kunstner på. Og ikke minst at det finnes tilnærmet uendelig med . Han vil bare ha problemet løst. De må bare bli enige om hvem som er ansvarlig , mener Bråten. LES OGSÅ: Tre har falt over veien. Frank Bråten er fortvilet over situasjonen i Løkkeveien i Hokksund.

Trærne , som er opptil meter høye og står i den bratte skråningen, faller som . For å sikre strømforsyningen er det viktig å ha kontroll på vegetasjon ( trær , busker og hekker) ved linjene våre. Dette gjelder både høy- og lavspentnettet. Praksis rundt vegetasjonskontrollen varierer og det finnes forskjellige forskrifter vi forholder oss til. Det ville vært urimelig at man skulle få ansvar for konsekvensene av sine handlinger som er helt utrolige.

Dersom du feller et tre på din eiendom, er det ikke så vanskelig å se for seg at treet kan falle feil inn på naboens eiendom og treffe naboens bil. Da kan man blir erstatningsansvarlig. Men dersom treet faller akkurat der .

loading...