Yanmar backslag olja

Oljevolym, Yanmar motorer och backslag. Oljespecifikation för Yanmar motorer. Till samtliga Yanmar Marinmotorer – Utom till de nya BY – motorerna där syntetolja föreskrivs skall en ren mineralolja användas.

Yanmar marinmotorer typ BY skall köras på en helsyntet olja med klassning enligt tabellen. Då SXK:s Stockholmskrets var på studiebesök hos Sjöbergs Marin och Motor, som är största återförsäljare för Yanmar i Stor-Stockholm, kom frågan om typ av olja upp.

Sjöbergs rekommenderar mineralolja och avråder bestämt från syntetolja i Yanmar dieselmotorer. Vissa backslag ska ha vanlig mineralolja, andra särskild . Tjena fendrare, Tänkte byta olja på mitt yanmar backslag igår men stötte på ett problem som jag aldrig tidigare har råkat ut för när jag bytt olja. Det finns ingen tydlig markering på oljestickan vad som är MAX eller ens en tillstymmelse till skala? Någon som har ett liknande drev som kan upplysa mig hur man . API-servicekategorier: klass D eller högre.

Specifikationer för olja för segel- båtsdrev.

Se mer i Driftinstruktionen för segelbåts- drev om proceduren att fylla och byta ut . Använd en olja för backslag som uppfyller eller överträffar följande riktlinjer och klassificeringar: KM2P-(S), (G) eller (GG):. Se mer i driftinstruktionen för segeldrevom proceduren att fylla på och byta ut olja för. Find about marine engines, advantages, installation and maintenance.

Detta kom efter byte av olja och filter i motorn. Jag har olja i backslag och trycket i motorn är OK. Vi kom ut och hissade segel varpå jag la i friläge. Har bara ägt båten i säsong så jag har ingen koll hur det stått till med oljebyte o dylikt. Har dock noterat att kölsvinet innehållit vatten och olja det senaste.

Kylvattenmängden är dock intakt. Ar du oséiker pnégot tag kon- takt med din fiterférséiljare f6r Yanmar marindieselmoto- rer. Motorolja av samma klass och viskositet som i motorn.

Vid tveksamhet om vilken olja som skall anvéndas rfidgér med personalen pben- sinstationen. KONTROLL AV SMORJOLJENIVA l. Denna bruksanvisning bcskrivcr hur Du skail manövrera och åtgärda Din nya Yanmar båtmotor. Om Du har några spöı- smål bcträffandc den här bruksanvisningen, ciler något förslag, ber vi att Du kontaktar .

Lufta vid behov, Starta motorn och kör minst 20min. Rengör respektive byt oljefilter (även backslag där sådant förekommer). Fyll på olja till rätt nivå (se anm.) Starta motorn kontrollera att oljetryckslampan slocknar och att det inte finns något oljeläckage vid filter . Kör jag med för lite olja kanske? På oljestickan till backslaget står det att det ska vara 0. Dock, när jag köpte båten, så pumpade jag säkert ut liter olja ur backslaget. Trodde att förra ägaren läst fel , för det ska vara ca liter i motorn och att de kört med lika . En fin kryss norrut men sedan utbröt kraftig stiltje varvid Yanmar fick fylla seglen i stället.

Olja fanns men oljudet var kvar. Den gamla innehåller en splirrans ny generator, nya avgasdelar och ett genomgånget backslag , vilket borde kunna generera ett par kronor på blocket men det kommer ju hur jag än . Byt olja i motor och backslag (drev: byt olja på land), fyll på ny olja i motor och backslag (kontrollera med handboken för rätt typ och viskositet på oljan), fyll på till ¾ av markeringen på stickan, starta motorn och. I mitt backslag så slamrar dreven mot varandra vid vissa varvtal.

Det lär inte gå att justera spelet. Vad är det för justeringsskruv låst med . Motsvarande motor med backslag och utan färskvattenkylning heter 3GM30. LH och 4LHA serien är båda 4-cylindriga motorer med samma basblock huvudsakligen ihopsatta i Japan. LHA (A=Amerikansk, USA) är slutmonterad i USA med amerikanska komponenter, samma gäller även 6LY- och 6LYA- motorer.

Inga mineraloljor får användas till dessa motorer. OK men viskositeten är okänd så skulle jag satsa på att byta olja för att kunna känna mig säker på att det varje fall är rätt. Kör på biltemas inombords dieselolja 15w-både i motor och backslag.

loading...