Weland gallerdurk

Varje utförande finns i många dimensioner, olika maskvidder, material och ytbehandlingar. Den tillverkas i en mängd olika utföranden för de mest skiftande användningsområden. Här kan du hitta allt som behövs för projektering och montering.

Under gallerdurksprodukter har vi även placerat vårt moduluppbyggda system av handikappramper i stål. Förutsättningarna för belastningstabeller. Beräkningar enligt Eurokod är gjorda med beräkningsprogram.

NSAB) Partialkoefficient för last = 1. Tabellvärde anger karakteristiska laster för säkerhetsklass 2. För säkerhetsklass 1: multiplicera värdet med 1. Trappsteg av gallerdurk. Gallerdurkstyperna som vanligtvis används är H D N A22xoch AL22x22. Många av stegen finns lagerförda för omgående leverans. Gallerdurken bör förankras mot underredet och detta kan ske på olika sätt. Fästdetaljerna till gallerdurk finns både som kompletta och separata detaljer.

För lastöverföring mellan gallerdurk finns clips att tillgå.

Detaljerna finns även i varmförzinkat och rostfritt utförande. Vi har också en betydande plåtbearbetning och legoproduktion, där vi kan erbjuda laserskärning, robotsvetsning, bockning och skärande bearbetning i moderna maskiner. Om gallerdurken skall läggas över flera upplag, väljs med fördel galler som täcker flera upplag. Nedböjningen vid belastning blir . A-durk är gallerdurk av med plattstänger i båda rikningarna. Används som entrégaller, konvektorgaller, undertak och gångdurk av olika slag.

Då tillverkades det i huvudsak vingmuttrar. Dessa kan vid behov kopplas ihop till en större plattform. Räcken och gallerdurk kan också tillverkas i rostfritt.

Räcke i standard eller barnsäkert utförande . Weland A-durk gallerdurk från Weland AB. I denna ram placeras gallerdurken som är tillverkad i varmförzinkat stål. Fler moduler kan kopplas samman.

Produkterna finns i olika utföranden för varierande . Modern historisk industri. Den ursprungliga hammarsmedjan var i drift i 2år och finns i dag kvar som byggnadsminne.

loading...