Värnamo kommun sophämtning jul

Sophämtning vid fritidsboende. Vid fritidsboende hämtas sopor en gång varannan vecka under perioden maj-september. Det finns inte möjlighet att få förlängt sophämtningsintervall och det är inte heller tillåtet att ta med sig soporna hem, utan även fritidsboende ska ha regelbunden hämtning. Grovsopor och icke brännbart eller deponi kan inte lämnas vid ordinarie sophämtning. Det är bara under grovsopsinsamlingen (en gång på våren och en gång på hösten) som grovsopor hämtas hos hushållen.

Du kan också lämna grovavfall och utsorterade restprodukter på återvinningscentralerna.

Ordinarie tömningsdagar . Inga sopor hämtas på julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen samt fredagen den januari. Soporna töms istället på en annan dag i . Under jul – och nyårshelgen, samt vid trettonhelgen, kommer soporna att hämtas under andra dagar än vanligt, skriver kommunen på sin hemsida. Principen är att soptunnorna töms en dag senare än annars under vecka och vecka 1. När kommunen bytte entreprenör för sophämtningen skedde ett fel som gjorde att många kunder bara behövde betala en tiondel av taxan för sophämtning.

Foto: Christer Gallneby. Nya kärl ska få i gång återvinningen.

Fokus är att ta ett nytt gemensamt steg mot en hållbar framtid. Mellan den november och den december kommer förslaget att ställas ut på offentliga platser i de . Historien säger ju att den som fått. Mycket bra sortering av matavfall ! Ny entreprenör i Mariestad och Gullspång.

Men i flera andra av länets kommuner tänker man lite annorlunda. Värnamosand i skorna alltid kommer tillbaka. Då blir skillnaden att om man haft sophämtning jämn vecka detta året så kommer man istället få hämtat udda vecka nästa år. Eller har du kanske svårt att sova? Sådana besvär är väldigt vanliga, och ibland kan man behöva söka . Karta och vägbeskrivning.

Slam och latrin från avlopp och torrklosetter från främst landsbygd och fritidsområden tas om hand vid kommunens avloppsreningsverk vid Simshol- men. Där rötas det och ingår i kommunens biogas- framställning. Efter rötningen tas näringsämnen omhand för spridning på . A-salen i kommunhuset, Växjö, kl.

Sofia Stynsberg (M), Ordförande. Gunnar Storbjörk (S), 1:e vice ordförande. Cheryl Jones Fur (MP), 2:e vice ordförande.

Dags igen för Nationella. Njurkonferensen i Göteborg. Självdialys ökar på kliniker och i hemmet. Ja, jag får handikappersättning som täcker kostna- derna.

Min hustru får numera ersättning som timan- ställd anhörigvårdare.

loading...