Vad är traktortåg

Ny lagstiftning från första juni gör att den som utför ”yrkesmässiga godstransporter” med traktortåg måste har lastbilsbehörighet, så kallat c-körkort. Det kan ju vara så att det är smart att inte ta betalt för själva transporten, men någon behöver lagföras för att man ska kunna få klarhet i vad som gäller. Enligt Göingberg ville man ge de utan c- behörighet tid att hinna skaffa den.

Att lagen nu tolkas som helt ny tyder på att det tidigare har funnits en osäkerhet kring vad som faktiskt har gällt, . Sedan den juni måste man ha C-kort för att köra traktortåg , det vill säga traktor med ett eller flera släpfordon, i yrkesmässig trafik. Man behöver inte heller ta beviset för Yrkesförarkompetensen för traktortåg.

Och vad händer om man inte har C-kort för lastbil och vållar en trafikolycka? De frågor det främst handlar om är vem som faktiskt måste ha YKB och vad som händer om man inte skaffar det “i tid”. Det betyder också att förare av traktorer, även om de utför yrkesmässiga vägtransporter med släp (s.k traktortåg ), inte måste ha YKB eftersom C-kort aldrig krävs för fordonet traktor (utan vagn). Därmed slipper man mellan 1och 2timmars utbildning. Men de står och velar och vet inte vad som gäller.

De inser säker att de måste ha kortet så istället hyr en del in lastbilar. Just för lantbruken vet många . Motorredskap klass I, traktor B och tung terrängvagn kräver B- behörighet.

Yrkesmässig trafik med tung terrängvagn samt traktortåg kräver C- behörighet. När du kör traktor ställs det krav på dig som förare vad gäller trafiksäkerhet och kunskap. För att köra traktor a eller motorredskap klass II krävs ett körkort (oavsett behörighet) eller ett särskilt traktorkort. För att få köra traktor b krävs som lägst körkort med behörighet B. Här kan du läsa vad som gäller om du vill ta ett traktorkort . Från den juni i år började nya krav för att få köra traktor med vagnar att gälla.

Den som vid yrkesmässiga godstransporter kör traktortåg ska numera ha körkort med behörighet C eller CE. Traktortåg definieras som traktor med ett eller flera tillkopplade släpfordon. De nya reglerna innebär att en lantbrukare . Vad betyder traktortåg ! Synonymer till traktortåg ! Ajdå, vi saknar bra förklaring till traktortåg ! Yrkesmässigt anses ju att det är själva transporten som är ditt yrke och vad du tar betalt för.

Ingår transporten som en del av ett . Vid yrkesmässig trafik med traktortåg krävs körkort med behörigheten C eller CE. I dag räcker det med körkortsbehörighet C, D eller E eller taxiförarlegitimation för den som vill köra dumper, men om bara några månader skärps kraven. Däremot ger traktortåg med för hög vik, inte överlastavgift på samma sätt som lastbil och släp, berättar Bo Göingberg.

Traktortåget kunde dessutom framföras av en 16-årig fö- rare med endast traktorkort. I lagtexten anges också att släpet ska. Ca går med andra typer av fordon, främst traktortåg , stora traktorer som i vissa fall drar upp till tre vagnar.

Med hänvisning till vad som anförts hemställs. Till traktortåget får även ytterligare släp kopplas som kan vara obromsade om dess samlade bruttovikt är lägre än traktorns. De fyllda hjulen anger att de är bromsade.

Begreppet effektiva bromsar. Minst två hjulaxlar och. Avsedd att dra ett släpfordon eller ett arbetsredskap och. Avsedd som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods.

loading...