Vad är ce märkning

CE – märkning är en produktmärkning inom främst EU men även inom EES. Vad denna dokumentation ska innehålla skiljer sig beroende på vilket produktområde produkten tillhör. CE -märket är även ett handelsmärke, det . Tillverkarens skyldighet enligt lag.

Harmoniserade standarder – ett tillförlitligt sätt att säkerställa överensstämmelse.

Importörers och distributörers ansvar enligt lag. Hur skyddas allmänheten? Vem ska vara med och vilka dokument . AddThis Sharing Buttons. Oberoende och opartiskhet. Vi utför löpande utvärdering av alla medarbetares kompetens, opartiskhet, bedömningsförmåga, integritet och förståelse för våra etiska regler.

Läs mer om vårt oberoende och våra etiska regler. Intertek erbjuder både .

Denna märkning är bestämd av EU och följer Fritidsbåtsdirektivet. Fritidsbåtar, vattenskotrar och viss utrustning som tillhandahålls separat ska CE- märkas. Märkningen gäller för alla båtar som är . Om du följer sådana standarder när du. Det är ditt eget ansvar att veta vad dina produkter innehåller, och i vissa fall informera dina kunder om det.

Om din produkt innehåller vissa . I prestandadeklarationen finns också information om vad produkten är tänkt att användas till, vem som tillverkat den och om ett anmält organ varit inblandat i . Här kan du se några vanligt förekommande frågor från företag och allmänhet till myndigheterna i Marknadskontrollrådet. Klicka här för att läsa mer om marknadskontroll, handel över gränser och företagens ansvar (pdf). CE-märkning är en produktmärkning. Jag ska importera en produkt från tredje lan vad ska jag tänka på? Tredje land innebär att produkten är . Dessutom ska du kontakta lämplig myndig- het för att säkerställa att ytterligare steg vidtas för att göra produkten säker.

Näringsliv och industri. Vad kan du som konsument göra? Europeiska kommissionen.

loading...