Tröska förr i tiden

Det skedde förr genom att säden blev slagen med en slaga på en loge. En annan traditionell metod för tröskning var att låta åsnor, hästar eller oxar gå i cirklar på säden utlagd på en . Skärbordet, vars bredd anges i fot, skär av grödan och matar in den i tröskverket där kornen avskiljs från halm och boss. En skördetröska består, i all väsentlighet, av ett skärbord och ett tröskverk. När jag städade i ladan för en tid sedan så hittade jag ett gammalt tröskverk som jag blev intresserad av.

Tröskverket är ett så kallat stiftverk och har säkerligen varit handvevat en gång i tiden.

Förr än vid års ålder kan jag ej minnas hvad som inträffade, men från denna tid frestas man att ihågkomma en del händelser som ej skall glömmas. Efter desse utsådde Tr korn. Skörden på fälten pågår intensivt in i det sista, men vid ett torp i Åby stod i lördags både tiden och tröskan still.

På söndagen var det skördefest vid Ängabackens lantbruksmuseum i Drögsperyd. Många ville se hur det gick till att skörda och tröska förr i tiden. Har lånat ett motortröskverk och det var så bra för vi fick både tröskat och kastat samtidigt på en enda dag. Sidan innehåller många bilder av redskap som förr i tiden användes för att rensa sä från enkla öskare till dessa avancerade maskiner.

Gåsamåla-Lada för byns tröska förr i tiden. En film om jordbruksmaskiner och arbete med dessa från förr.

Här har vi samlat lite bilder från förr. Träställningen vid tornet kanske användes som bygghiss, något som i så fall skulle vara långt före sin tid , men huvudsyftet med den var att sedan lyfta kalk och bränsle upp till ugnens övre lucka. Vägen Vagnhärad – Trosa gick förr väster om ån. I slutet av varje sommar är skördetröskorna en vanlig syn.

Det senaste århundradet har metoderna att skörda förädlats. Idag tar det en bråkdel av tiden som det förr tog att slå och tröska ett fält. Filmen visar vad som händer från att man skördar spannmålen tills det förvandlats till mjöl.

Vi får även ett historiskt perspektiv på det . Karl- Erik Nilsson arrangerade dagen för att förmedla kunskapen om hur de gamla maskinerna användes. De är få kvar som vet hur maskinerna fungerar, men det är roligt att se att flera ungdomar har blivit intresserade. Under blå himmel ägnades en hel dag åt att visa hur skördearbetet gick till förr i tiden. Jag har letat på internet som en galning nu efter bilder på en bogsertröska!

Någon som har nån sånt eller? Scanner har jag ingen tillgång till så jag behöver nått 🙂 En bogsertröska är . Förr i tiden tröskade man med slaga. En slaga bestod av två trästavar.

Norrland) började man använda tröskverk. Tröskningen var ett av det tyngsta arbetena på en bondgård.

Här kan du läsa mer om redskapet slaga och här om tröskning. När det gäller spannmål till foder för djuren finns nog inte många i Sverige kvar som skördar det utan skördetröska eller åtminstone en . Rågen läggs på golvet och sedan slår vi med slagan så att sädeskornen faller ut ur rågkärvarna. För att skilja på sädeskorn, agnar och halm använder vi ett såll. Var med och pröva på ett arbete som bönder och drängar hade under stor del av hösten förr i tiden.

När är det ekonomiskt försvarbart att investera i en fabriksny skördetröska ? When is it economically sustainable to invest in a brand new combine harvester? Handledare: Hans Andersson, Sveriges lantbruksuniversitet,. Institutionen för ekonomi. Examinator: Karin Hakelius, Sveriges . Skördetröskorna som kör runt på åkrarna i dag är bra mycket större än förr.

Och förr var det inte tal om att köra runt med tröskan , då var. Spannmålet som användes har de lånat av lantbrukaren Paul Nilsson. Han har själv en stationär tröska och tycker att charmen vid skördetid har gått förlorad .

loading...