Totalvikt lastbil och släp

Med anledning av det har bruttoviktstabellen för lastbilar och tunga släp ändrats. Kontrollera att släpvagnen har en totalvikt som är ton eller mer. Att låta en lastbil lasta mer gods vid varje körning är ett sätt att göra lastbilstransporter effektivare. Det ger minskade utsläpp, färre tunga fordon på. Flera åkerier har redan skaffat släp med en extra hjulaxel och även lastbilar som klarar ton, även om de idag bara kör med ton.

Se tex exempel från Fermgruppen.

Före lastning ska du som förare förvissa dig om att det fordon som skall användas är lämpligt för lasten och att fordonseki- pagets lastkapacitet, med avseende på volym, vikt, längd och bredd är tillräck- lig för lasten. De nya maxvikterna för lastbilar i internationell trafik börjar gälla den här veckan. Transportindustriförbundet och Åkeriföretagen har välkomna. Viktregler för bilar och släpvagnar. Tjänstevikt, bruttovikt, maxlast, totalvikt med mera.

Macondax kan säkert det här som ett rinnande vatten, men i väntan på honom så gör jag ett försök. Det under är en fjärrbil med släp , totalvikt max ton med last. Tom väger den c:a ton.

Osäkerheten om vad som kommer längre fram finns naturligtvis, men om man bygger sitt 64-tonsekipage med en tridemlastbil, är det enkelt att uppgradera till ton genom att koppla till ett femaxligt släp utformat för det högre tonnaget.

Det är bra att tänka på när man köper ny bil, säger Lena Larsson, . För att veta hur tungt släp du får dra så börjar vi med att ta reda på vilken dragvikt din bil- eller lätta lastbil är godkänd för. En lastbil är ett motorfordon som är avsett för godstransport. Lastbilar varierar mycket i storlek beroende på modell och användningsområde.

Lastbilen kan definieras som en bil som varken kan anses vara en personbil eller en buss. Ett lätt släp (max 750) får man ju dra hur som helst om dragfordonet är reggat som personbil eller lätt lastbil. Dale – Silver Celica GT-Four . Om de olika vikter för körkortsteorin. Vad de är och hur de räknas fram. Har du ett B-körkorts behöver du bara bli godkänd på ett körprov.

Från registreringsbeviset. Du kan också ta utökad behörighet i samband med B-behörighet. HBEFA har utvecklats av Infras i Schweiz.

Bil och släp ) Nu funderar jag på hur mycket mer jag ska beställa. Jag gjorde ett överslag på att en lastbil med släp kan ta ca 35ton. Jag har för mig att en bil med släp får lasta max ton med tons totalvikt men då beror det ju på vilken typ av släp bilen drar om det är en eller 4-axlig släpvagn och . Att köra ett släp med högre totalvikt än vad som är tillåtet är som att köra tung lastbil på ett bilkörkort.

Tänk på att det inte spelar någon roll om du kör ett tomt släp , om totalvikten är för hög.

Det är vad som står på registreringsbeviset som gäller, inte vad släpet råkar väga när polisen stoppar dig. I detta fall kanske du . Trafikverket vill att Sverige ska tillåta meter långa lastbilar på våra vägar. Maximal vikt för dessa fordon skulle bli ton!

Detta verkar ju vara ren idioti. Kör godset på järnväg i stället, tycker Jan Sundström. Den tidigare begränsningen att släpvagnens totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt.

Du får dra en lätt släpvagn. Maxlast Den tyngsta last som bilen eller släp vagnen är konstruerad för.

loading...