Toilax mikrolavemang

Toilax utövar sin effekt genom en lokal verkan på tjocktarmens vägg. Mer tarmvätska hålls kvar i tarmen och tarminnehållet blir lösare och passerar snabbare. Toilax rektalsuspension sprutas direkt in i ändtarmen och mjukar där upp och smörjer avföringen.

Toilax används vid tillfällig förstoppning samt vid laxering inför röntgenundersökning och inför undersökning i ändtarm och tjocktarm. Toilax innehåller bisakodyl, vilket är ett avföringsmedel (laxermedel) för tillfällig behandling av förstoppning och tömning ändtarmen (rektum). Toilax tillhandahålls i två olika beredningsformer, som enterotabletter och rektalsuspension, ” mikrolavemang ”.

I kombinationsförpackning finns båda läkemedelsformerna och är . Det kan också användas för att tömma ändtarmen inför till exempel tarmundersökningar och operationer. De verksamma ämnena är natriumcitrat och natriumlaurylsulfoacetat. Dessutom ingår sorbitol, som har en bidragande effekt.

Microlax är ett så kallat mikrolavemang , det vill säga en liten mängd vätska som sprutas in i . En tub Toilax mikrolavemang tömmes i ändtarmen. Effekt inträder normalt efter en kort stund. Frukost: Du får dricka klar dryck enligt ovan fram till klockan 08.

Därefter ska du vara fastande fram till undersökningen.

Den totala tiden på radiologiska avdelningen kan bli mellan – timmar. Tag gärna med något att läsa . Kvällen före us: en tub Toilax. Dagen före us: förmiddagen före undersökningsdagen ges en tub . En lindrig förstoppning kan lösas med ett eller flera mikrolavemang , exempelvis Toilax som du kan köpa på apotek. Se till att kattlådan är ren, för ibland kan katter vägra bajsa om lådan är smutsig.

Om det inte hjälper, boka tid hos din veterinär. Toilax -valmisteita voidaan käyttää peräsuolen tyhjentämiseen myös ennen leikkausta, toimenpidettä. Annars används mest små mikrolavemang på 5-ml, t ex Mikrolax, Toilax eller Resulax, som smörjer längst nere i ändtarmen. I första hand rekommenderas vid förstoppning förebyggande dietråd och lösande kost som linfrö och allmänt fiberrik mat.

Mycket grönsaker är bra, om man tål det. Om du har svår förstoppning. Du kan börja med att använda mikrolavemang eller ett tarmretande läkemedel för att lösa upp förstoppningen. Samtidigt kan du öka mängden fibrer i. Använder du mikrolavemang ( Toilax , Microlax, etc.)? Hur är avföringens konsistens?

Kontakt med specialist kan behövas. Besväras du av smärtor i buken ? Måste du hjälpa till med fingret eller annat föremål för att få ut avföringen?

På kvällen innan ges en tub Toilax mikrolavemang. Vårdtagare med dysfagi . Exempel på mikrolavemang är Microlax och Resulax. Suppositorier, så som Dulcolax, Relaxit eller Toilax , utlöser avföringsreflexen och ger effekt inom timme.

Andra alternativ som kan användas vid tillfällig förstoppning är tarmstimulerande medel i droppform så som Cilaxoral, Laxoberal eller i tablettform . Förberedelser och undersökningar för Skånes universitetssjukvård (SUS). En annan konservativ åtgärd för att bemästra inkontinens är att hålla rek- tum tom med hjälp av stolpiller eller mikrolavemang av typ toilax. På lik- nande sätt som för de kolostomiopere- rade, vilka med irrigation kan uppnå re- lativ kontinens, är regelbundna lave- mang två–tre gånger i veckan .

loading...