Tamtron våg

Tamtron Power hjullastarvåg. Med den möjliggörs snabb och effektiv vägning under lastning och flyttning av material med hjullastaren. Vägningsinformationen som samlas in till vågens interna minne kan skrivas ut vid varje vägning eller . En våg utvecklad för kvalitetsverifiering och hantering av virkesflöden med förmågan att noggrant och snabbt väga virke i farten.

Informationen från vägningarna kan överföras till företaget och kan användas i realtid.

En lättanvänd våg som har utvecklats speciellt för övervakning och kontroll inom industrin. Väger tillförlitligt och noggrant. En våg konstruerad för användning på virkesbilar. Vägningslänken passar till majoriteten av alla kranar. Med vår rikstäckande serviceorganisation kan ni få er våg monterad och uppstartad snabbt och säkert.

Grundläggande användarutbildning på plats möjliggör för er att ta vågen i drift omedelbart efter montering. Användarutbildning erbjuds alltid oavsett om det är en ny maskin eller en äldre där systemet har installerats i . Det betyder att vi inte kunde göra slutjustering eller förarutbildningen vid monteringstillfället.

Kanske fanns det ingen skopa eller föraren var . Vågen kan monteras på alla grensletrucksmodeller. Inga strukturella ändringar på trucken krävs, vilket även gör eftermontering mycket . Du ombeds bekräfta med OK eller. ENTER och sedan stängs vågen av.

Vägningen baseras på mätning av det hydrauliska trycket i bommens lyftcylinder. Vi finns alltid inom räckhåll så hör av dig med dina funderingar. Vi är kvalitétscertifierade och ackrediterade av följande organ:.

Power är det mest kostnadseffektiva våg – systemet i klassen. Placeringen av de högkvali-. Bild Parkerade inför helgen. Maskinen längst in är den äldsta dom har, maskinen i mitten är den jag ska köra, sedan står det en till ny Llängst ut.

Nedan försöker vi på ett mycket förenklat sätt förklara olika begrepp som används inom den här branchen. Typgodkännande Typgodkännande innebär ett godkännande av att en viss modell av våg av ett visst fabrikat uppfyller föreskrivna krav. Systemstöd idag: Meddelandena Avrop, Avropsbekräftelse, Våg – och Tippsedel och Faktura.

Systemstöd inom kort: Meddelandena Orderkvitto och Våg – och Tippsedel enligt ver.

Skogsindustrins och transportföretagens behov av viktinformation har dock bara ökat. I timmerbilar har kranvågen . En dynamisk våg samlar in viktuppgifter under tiden som t. IDEMA Industriteknik AB är svensk representant för industrin. Den ersätter den populära och vår mest sålda våg , MCS. Pris: Kontakta oss för mer info!

En riktigt fin maskin i bra skick! Varje modell har samma maskinvara i grunden och vågmodellens .

loading...