Taksäkerhetskommiten

Branschstandard för taksäkerhet – minska risken för fallolyckor vid takarbete genom rätt takstegar, gångbryggor och fästanordningar för fallskydd på tak. Behöver du något som värmer? Vi har kaminer, insatser, spisar, skorstenar och solluftpaneler.

Dålig lukt i källaren, eller behöver du luftväxling i krypgrunden? Då är en solluftpanel något för dig.

Klicka på SloarVenti loggan så kan du läsa mer, eller ring eller kom in till oss så . Mar Arbetsmiljöverkets nya regler är i fråga om taksäkerhet, menar många, något otydliga. Frågan är hur hantverkare ska göra för att undvika sanktionsavgifter. Ta på personlig fallskyddsutrustning och se till att den alltid är förankrad i en taksäkerhetsanordning, tipsar Hans Eriksson, ordförande för . Oct I en remiss föreslår Boverket förändringar i Boverkets byggregler (BBR) gällande säkerhet på tak. Om förändringarna träder i kraft innebär det försämrad.

TSK- Taksäkerhetskommittén, taksakerhet.

Har släppt en ny branschstandard för säkerhetsanordningar på tak. De hävdar att nya regler med sanktioner mm gör att de anpassat standarden till AV-föreskrifter. Att man ska kunna jobba på meters anliggande stege och meters nivåskillna istället för boverkets regler med . Taksäkerhetskommittén, TSK, har gett ut en branschstandard för taksäkerhet som ska ligga till grund för de riskanalyser som yrkesverksamma ska göra inför en aktivitet på tak. Företrädare för de som i sitt yrke, i olika gra vistas på tak har kommit överens om ”regler” som ska användas vid riskanalys av aktiviteter på tak och . Oct Ett stort bakslag för säkerhet på tak. Sveriges Plåtslagerier, PLR, är starkt kritiskt till ett förslag från Boverket om nya byggregler och anser att det är förödande för många som jobbar på tak.

SSR Skorstensfejaremästarnas riksförbund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Jämtlands Räddningstjänstförbund.

Vi på Agne Eriksson Byggnadsplåtslageri AB har SAKKUNNIGHETSBEVIS för säkerhetsanordningar på tak. Vi kan hjälpa till med besiktningar av befintlig taksäkerhet. Nedan visas en text från Taksäkerhetskommiten , TSK.

Fast fasadstege med fallskydd. Saknas sådan utrustning ska dock fästanord- ningar alltid .

I Hörby Sotnings AB har anställda blivit sakkunniga inom Taksäkerhet via Taksäkerhetskommiten. Skorstensfejare – sotning, skorstensfejarmästare, brandskyddskontroll, ventilationsrengöring, sotning, skorstensfejare, besiktning, sotare – företag, adresser, telefonnummer. Här kan du klicka din igenom relaterade länkar.

SSR, Skorstensfejaremästarnas riksförbund. De byggregler som gällde vid fastighetens byggår är de som fortfarande gäller. Länk till Taksäkerhetskommiten.

Tomas har gått på Duveholmsgymnasiet. Inom kompetensområdet Taksäkerhet arbetar vi med rådgivning vid projektering och .

loading...