Svevia asfalt

Vi asfalterar när ditt företag håller på med annat. Ett komplett asfaltserbjudande till Sveriges företag – allt från hotell, bensinstationer, industrier till hamnar, entreprenadbolag och shoppingcenter. Vi har de rätta kunskaperna och metoderna för att leverera och underhålla slitstarka vägar för kommuner, Trafikverket och andra kunder i offentlig verksamhet– i samarbetsprojekt där miljöhänsyn, sunda affärer och säkerhet är prioriterat. Vi erbjuder allt från lågtempererad asfalt med klimatsmarta egenskaper till . Svevias asfaltverk ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt.

Förutom våra stationära asfaltverk har vi även mobila verk som kan placeras nära pågående beläggningsarbete.

Och genom att Svevia har investerat närmare 1miljoner i tre nya och . Svevia utför alla typer av asfalteringsarbeten åt stat och kommun. Vi lägger asfalt på allt från Europa- och riksvägar till mindre stadsgator och torg. Vägar som ägs privat, av bostadsrättsföreningar och vägsamfälligheter är ofta värda en bättre yta. Asfalterat och klart Foto Patrick Trägårdh . Ur ett miljö- och kostnadsperspektiv är det extra fördelaktigt att återvinna granulatet till ny asfalt.

Något som görs i våra mobila och stationära asfaltverk. Genom att återvinna asfalten tar vi således till vara på det stenmaterial och det bindemedel som finns i granulatet, vilket är särskilt positivt då detta är ändliga resurser. Tankbeläggning – ett smart val.

Kall asfalt för lågtrafikerade vägar. Genom att Svevia investerar närmare 1miljoner i tre nya och miljöanpassade asfaltverk så minskar vi utsläppen och öppnar upp för grönare produkter. Bara genom att driva dessa verk med gasol – och till viss del biobränsle – sänker vi koldioxidhalterna med cirka procent. Och när vi producerar lågtempererad asfalt.

Om du undrar vad jag sysslar med om dagarn så är svaret i pincip: Asfalt , Asfalt , Asfalt och ännu mer Asfalt. Nedan skriver jag lite mer om min vardag som Trainee på Svevia och hur det är att jobba med just Asfalt. Sen jag började på Svevia för snart tre månader sen så har jag: Irrat runt och varit allmänt . Så mycket asfalt går det att producera på Svevias nya verk i Läggesta. Man skulle kunna jämföra tillverkningen av asfalt med bakning, där ingredienser blandas i en viss ordning och degen sedan gräddas i en viss temperatur för ett optimalt slutresultat.

Asfaltmassa består till runt procent av krossat stenmaterial, resten av . Laboratorier för kvalitet och innovation. Svevias har egna laboratorier som analyserar allt från vägkonstruktioner till ballast, asfalt och bindemedel. Vi följer upp funktionskrav och fungerar som ett kunskapscenter för produktutveckling och innovation. Vi är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vi är ledande på drift och underhåll och ett av de största anläggningsföretagen i Sverige.

Garanti på utfört arbete. Asfalt för allt från garageuppfarter till de mest högtrafikerade vägarna. Svevias mobila asfaltverk i Kolsva kan tillverka nästan alla typer av asfalt , där variationer i stenmaterial, stenstorlek och bindemedel ger en slutprodukt med just de egenskaper som du efterfrågar.

Asfalt är ett material som slits och även ändrar karaktär i takt med att den åldras.

Med tiden blir den sprödare och går lätt sönder. Slitage och naturkrafter som nederbörd och isbildning kan också orsaka skador i asfalten. Trasig asfalt minskar trafiksäkerheten avsevärt framförallt för motorcykel-, moped- och cykelltrafikanter. Ny asfalt och förbättrad hållfasthet ska göra sträckan mer trafiksäker och trevligare att köra på.

På sträckan mellan Lövliden och Volgsele, längs Enära Vilhelmina i Västerbottens inlan kommer Svevia att på uppdrag av Trafikverket utföra vägförstärkningsarbete. Tyska Benninghoven har fått en bra start i Sverige sedan företaget förvärvades av den växande Wirtgen-gruppen. Härom veckan invigdes ett asfaltverk i Läggesta och ett mobilt verk i Nordmaling står närmast på tur.

Beställare är Svevia som dessutom driftsatte ett verk från samma tillverkare vid Arlanda . Under sommaren lägger Svevia ny asfalt mellan Håknäs och Hörnefors på Esöder om Umeå.

loading...