Svenska kavalleriet

I moderna arméer avser kavalleri oftast motoriserade, bepansrade eller helikopterburna förband. Det svenska kavalleriet är idag militärpolis-, spanings- och jägarförband. Vad jag undrar är om det förelåg någon skillnad i de . Denna sida behandlar den svenska arméns kavalleri under kalla kriget. Strid till häst har förekommit under lång tid. Under efterkrigstiden skedde en omfattande avhästning av armén, sedan andra världskriget tydligt visat . Kavalleriet är ett av arméns äldsta truppslag.

I likhet med Lifgardet rekryterades dess officerare från rikets förnämsta familjer. Lifregementet till häst deltog i samtliga svenska fälttåg och på de flesta slagfält. Deras uppgiftvar att tränga ini de luckor sominfanteriet skapade i defientliga styrkorna och gå till attack med blankavapen. Det förekomatt det svenska kavalleriet drabbade samman med fiendens ryttare.

Det var mindre troligt att de i längden skulle kunna stå emot trycket från hela den svenska hären, det kunde lätt sluta med att kavalleriet blev slaget. Midt emot stodo Kroaterna och de Kejserliga Kurassiererna, de senare från hufvud till fot i . Man stormade efterryssarna pådet öppna fältet norr omdetryska lägret iriktning mot”Stora ovragen”, en träskartad ravin. Kundeman få ner ryssarna där vore mycket vunnet. Rehnskiöld såg emellertidinte denstora möjlighetensom här uppenbarade sig. Han var istället rädd förattdet svenska kavalleriet skulle försvinna bort från . Husen voro illuminerade, och de intågande mottogos med hurrarop, i synnerhet af flyktingar från Hamburg, hvaraf en stor mängd fanns i staden.

En deputation af magistraten och borgerskapet uppvaktade General Sköldebrand och bad om . Sprickor och mindre skador på träet. Jagminns fortfarande hurjag fascineradesav bilderna iboken. Den svenska segern vid Narva, det framryckande svenska kavalleriet.

Infanteriet, väl öfvadt och utvaldt manskap, var uppstäldt i . Författare: Lennart Rönnberg. Adelsfanorna kom att bestå, medan landsfanorna. Aldrig hade dekunnat föreställa sig att det svenska kavalleriet skulle rida rakt genom strömmen, utan att förlora en enda man. Och nu hade Bornsdorf och byarna den svenskbyggda stockbron,till dess dekunde bygga nya. En rejäl bro, som höll för de stora bronspjäserna.

Påslagplatsen där demarscherade förbi låg de . Detta kavalleri formerade sig ånyo, och drefs åter tillbaka, samt satte sig, efter betydlig förlust, bakom sitt Infanteri. Kapten Birt formerade derpå en linie och framryckte mot en infanterikolonn, som gjorde min af att anfalla honom. I detta ögonblick vände alla de Portugisiska tropparne ryggen, lossade en salva i vädret och lupo . Köp tryggt och enkelt från lokala auktionshus.

Auktionen är avsluta men kanske gillar du följande föremål? Dessutom hade de svenska bataljoner som kommit från vänster ej hunnit sluta upp med de övriga och linjen var därför med all sannolikhet ej i vidare god ordning. Sammanstötningar mellan infanteri och kavalleri var alltid . Sveriges ledande mediesajt – SvD.

Svenska Dagbladets nyhetssajt låter läsarna ta plats och fördjupar nyheterna med bloggar, webb-tv och bildspecial.

loading...