Sugmuddring

Med vår sugpump du suger upp och flyttar dy och slam 1– 1meter beroende på slamkoncentration och lyfthöjd. Med sugmuddring grumlar du inte vattnet och skadar inte stränder och botten som vid muddring med grävmaskin. Miljövänlig muddring, förorenar inte sjö eller vattendrag – Muddra ner till drygt meters . Princip för sugmuddring.

E- postadressen publiceras inte.

Mijölvänligaste sättet att muddra är sugmuddring där man pumpar upp bottensedimentet på land. Muddring på detta sätt ger minimal grumling av vattnet samtidigt som det näringsrika bottensedimentet kan användas för odling. Med vårt nya slampump kan man muddra precis bara det som behövs, fördjupa . De olika uppdragen vi har haft har varit spontning och målning av större småbåtshamnar, läggning av sjöledning i olika dimensioner, rensning av sjöbotten med hjälp av bl. Vidare har vi gjort fisktrappor och varit involverade i andra miljöåtgärder såsom upptagning av PCB och tungmetaller t. Diket passerar en mosse där det finns risk för att vanliga maskiner saknar bärighet.

Förslag till prioriteringsordning vid val av rensningsmetod. Sugmuddring slänter Mjösund.

Ragnsells samt Larssons Gräv och transport. Sjögrävning, sugmuddring , pumpmuddring. Jurstaholms Marina Entreprenader. MarCon Teknik och Frog är del av MarCon-gruppen. Leif Fagerströms Vassklippning.

Pråm med grävmaskin för små hamnar och insjöar. Hydrauliska metoder – sugmuddring. Vår Vesimestari-maskinpark för sugmuddring är till sin storlek den största på marknaden och till sin omfattning den mest omfattande, jämfört med konkurrenternas. Våra Vesimestari är kostnadseffektiva, eftersom vi aktivt uppdaterar vår maskinpark så att den är bland de bästa på marknaden. Vårt polymerlösningsmateriel är . Och eftersom aggregatet är kompakt i sin utformning så är det perfekt till att muddra med i trånga utrymmen.

Till exempel i ett båthus! Pumpen med vilken du kan muddra löst sediment ned till meters djup har en. Bottensediment tas upp genom sugmuddring , vilket enklast kan liknas vid dammsugning. Ett munstycke förs fram och tillbaka över botten och löst förorenat sediment pumpas upp.

På vissa ställen behöver mudderverket ta sig ner fem meter för att få bort allt förorenat sediment, på andra platser är sedimentets tjocklek bara . Det är möjligt att simgropen i Kokon kommer att sugmuddras.

Det säger miljövårdsinspektör Arto Lankinen till Borgåbladet. Hantering av muddermassor. Massornas kvalitet avgör lämplig hantering.

Användning för anläggningsändamål, uppläggning och deponering på land. Fyllning i vattenområde. Sandarnes skärgård och saneringsarbetena har pågått i över två år. Saneringsarbetena har fram till nu främst bestått i oljesanering av . Alla typer av muddringsarbeten utförs med vårt egna mudderverk som består av delbar ponton med en tons grävmaskin. Vi erbjuder även sugmuddring samt grävning med långarmsmaskin.

Om muddringen skall ske i en insjö eller på annan plats än Stockholms skärgård så fraktar vi mudderverket då . Men det mesta kommer nog att ske med sugmuddring , vilket är en betydligt tystare metod. Dessutom kan massorna då pumpas till Hällaupplaget genom ledningar, säger Linn Almcrantz. Länsstyrelsen tycker inte att kommunen redogjort tillräckligt varför muddermassorna inte kan dumpas till havs istället.

loading...