Strålskydd röntgen

Instruktion för strålskydd för konventionell röntgen och genomlysning. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN. Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet. Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping.

Föreskriften ställer krav på den utrustning som används för radiografering, både röntgen och gammautrustning.

Alla som deltar i verksamhet med radiografisk provning ska ha de teoretiska och praktiska kunskaper inom strålskydd som behövs för att säkerställa . Mediels strålskyddskläder från Wiroma omfattar ett stort sortiment av olika modeller och färger. Användaren får en ergonomiskt komfortabel arbetssituation tack vare passformen och materialet. De omslutande strålskyddsförklädena ger användaren totalt strålskydd både på front och rygg utan att göra avkall på rörligheten. Självständigt arbete (Examensarbete), hp.

Röntgensjuksköterskeprogrammet, 1hp. Handledare: Maria Persson, universitetslektor, institutionen för omvårdnad.

Säkerhet och kvalité värderas högt hos Holger Andreasen AB. Vi vill att ni som kunder ska kunna arbeta på ett tryggt sätt och erbjuder flera användarvänliga strålskyddsutrustningar. Fler produkter och utrustningar finns under fiken Strålningsdetektering. Scanflex Medical är en ledande tillverkare av strålskyddskläder för arbete inom röntgen och nukleärmedicin. Strålskydd för barn vid konventionell röntgen.

Våra plagg tillverkas i vår egen ateljé i Sverige. Vi introducerade vår försäljning av våra röntgenskyddsförkläden på marknaden för drygt år sedan. Produkterna marknadsförs på hela världsmarknaden och vi . Strålsäkerhet för arbete med konventionell röntgen och genomlysning. Den senaste versionen av metodbok för konventionell röntgen finns att tillgå på BFC:s internsida.

Guest access requires password Kursnyckel. En utbildning i strålskydd riktad till dig som arbetar med joniserande strålning. Kontaktperson för utbildningen Elin Wallstén.

Gästaccess – lösenord krävs. Avser person strålskydd som används vid röntgen undersökning när man håller objektet.

Daniel Thor, Sjukhusfysiker. Sektionen för bild- och funktionsfysik. Elektromagnetisk strålning. Togs omedelbart i kliniskt bruk. Många missar enkla strålskyddsrutiner på röntgen.

Sveriges största röntgenavdelningar har fått rapportera hur väl de följer sina egna strålsäkerhetsrutiner. Flera kliniker frågar inte kvinnor i fertil ålder om de är gravida eller använder kompression för att minska stråldosen, visar en ny .

loading...