Stämplar guld

Tilverkarens eller importörens namnstämpel (registrerad hos SP), Ortsnamn (i detta fall Borås), SP:s kontrollstämpel Kattfoten, Finhaltsstämpel ( mängden rent guld , silver eller platina), Årsbeteckning. Guldstämplar sitter ofta på smycken av guld för att indikera vem som är tillverkaren och vilken karat guldet har. För att få sätta en stämpel på ett smycke måste man vara godkänd hos Swedac, Sveriges nationella ackrediteringsorgan.

Det betyder också att den som satt en guldstämpel är en registrerad innehavare och . Hur många karat guldet är kan man se i stämpeln. Vi berättar mer om olika typer av guldstämplar på karat guld och karat guld bland annat!

En liten guide om stämplar på smycken i silver och guld. Länkar till sidor om utländska stämplar. Har du gamla värdefulla smycken och funderar på att sälja ditt guld ? Swedac godkänner och sköter registret över namnstämplar, fastställer svenska ortsmärken för ädelmetallarbeten, ackrediterar kontrollorgan som utför kontrollstämpling och gör även marknadskontroll på området.

För föremål av platina, guld och silver används latinska alfabetets versaler för årsbokstaven, för tennföremål frakturstil. Nysilver, elektrolytiskt försilvrade föremål i annan metall behöver inte stämplas. NS, Nysilfer, Alpacca, försilvra pläteret med mera är några av de mängder med stämplar som förekommit på dessa föremål . I Sverige används den s.

Den består av riksvapnet tre kronor och ser som namnet antyder ut som en kattfot. Vad stämplar som 18K eller . Detta rena guld utan inblandning kallas för finguld och förekommer mest i form av tackor av varierande storlek. När rent guld legeras blir guldhalten lägre och vid 5 guld är finhalten 14K.

Smycken med lägre finhalt räknas inte som guld och får inte säljas som guldsmycke i Sverige. Dessa får inte heller ha stämplar som . Obligatoriska guldstämplar för svenska guldarbeten. Genom att kontrollera om ett smycke har guldstämplar kan du få fram värdefull information om smycket karathalt och var den är producerad. I sverige måste allt guld som har en vikt på gram eller mer ha en kombination av följande stämplar : finhaltsstämpel . Ansvarsstämpling eller en personligt meddelande? Vi kan också erbjuda specialgjorda stämplar med t. Man skiljer på ansvarsstämplar och kontrollstämplar.

Finhaltstämplar som del av en ansvarsmärkning för smycken i guld , silver och. Namnstämplar) Det är stämplar som tillverkaren eller importören sätter på föremålet. Trots detta använde man rätt så länge parallellt gamla karatstämplar.

I guld och silver ädelmetallsföremål använde man till en början bara ett halt. Guldföremål med olika halt.

Denna sida innehåller sällsynta fynd och andra egendomligheter. MÄSTARSTÄMPELN påbjuds som ansvarsstämpel på guldsmedsarbeten. STADSSTÄMPELN får karaktär av kontrollstämpel i hela Sverige.

Kontrollen utförs av guldsmedernas skråorganisation. Staten övertar kontrollen och trekronorsstämpeln KATTFOTEN införs på guld och silver. Har äkta guld alltid stämplar på sig? Förutsatt att det är äkta då förstås.

Finlands fastställts i lagstiftningen.

loading...