Skuttunge kyrka

Detta har antagits vara en av förklaringarna till att sakristian har den ovanliga rumsindelningen med en stor sal och två mindre kammare. Herrens bön– vad betyder det? Här hittar du vad som händer hos oss. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m. Med vägbeskrivning, satellitbilder, gatubil drönarbil tomtgränser och friluftskarta.

Se BILDER – och läs recensioner av SKUTTUNGE KYRKA och andra kyrkor!

Skuttunge Kyrka – företag, adresser, telefonnummer. Kyrkobyggnaden består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och torn i väster. De putsade murarna består huvudsakligen av natursten. Fönstren har rundbågig form.

Ingång till kyrkorummet . Det är golvet i kyrkans bänkrader samt sakristians golv som ska bytas ut pga problem med mögelangrepp. I samband med arbetet görs en arkeologisk undersökning av Upplandsmuseets arkeologer. Bälinge hembygdsförening, C.

Hembygdsförbund: Uppland. Föreningen har svarat för tillkomsten av såväl ett skolmuseeum som ett lantbruksmuseeum. Vidare har man sparat andra föremål i de föreningen tillhörande . Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig. Anteckning i AB Flygtrafiks registerbok 2: . Länsstyrelsen satte sig emot men en domstol har slitit tvisten.

Mulet , men troligen uppehåll. Förvaras: Landsarkivet i Uppsala. Altarskåpet, målad innersida av flygeldörr: Bebådelsen, Konungarnas tillbedjan. The following files are in this category, out of total.

Domkapitlets ledamöter ansåg att man inte kunde förlita sig på den rannsakan som sockenprästen . Liket begrofs uti Kongl. Riddarholms Kyrkan i Stockholm, as Past. Gift BEHMER, Daniel, ban tilbaka . Swedish Translation – The walls of this church consist mainly of natural stone covered in plaster. Geoarkeologisk undersökning.

Rester från äldre bronsålder och yngre järnålder.

Hur har högama fått sitt namn? Tegnér (eds), Vi får tacka Lamm (The Museum of National Antiquities, Stockholm. Studies 10). Den förhistoriska bakgrunden.

loading...