Skolverket nationella prov

Nationella prov är stöd för läraren och ska bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och . Om resultatuppgiften baseras på färre än elever, dubbelprickas den. Vill du ha hjälp att tolka och förstå statistiken?

Klicka på analysstödsknappen i statistikrapporterna.

Elever på introduktionsprogram med anknytning till yrkesprogram redovisas under respektive yrkesprogram. Kursprovresultaten samlas in för samtliga . Resultat nationella prov – årskurs 3. Deltagande och resultat i nationella prov i svenska, svenska som andra språk och matematik. Svenska, matematik – Alla län och alla kommuner.

Förra veckan spreds niornas nationella prov i svenska på sociala medier. Nu har ytterligare ett prov – denna gång ett delprov i biologi – läckt ut.

Så kan du ta del av resultatet. Ombedömning av nationella prov (extern länk, nytt fönster) . Nästa höst är det dags för de första nationella proven i digital form. I den här filmen får du veta mer om hur provbetyget på det nationella provet ska förhålla sig till betyget. Digitala nationella prov och bedömningsstöd kommer ge mer tid för undervisning och lärande, säger gymnasie- . De nationella proven i årskurs och utgör en speciell prövning för barn med läs- och skrivsvårigheter. Skolverket föredrar att lärare rättar proven tillsammans.

Innehållet har sedan spridits på Snapchat – men i vilken omfattning går inte att säga. Carl Wåke – Provansvarig för nationella prov för årskurs carl. På denna sida visar vi exempel på texter och provuppgifter samt på elevlösningar med kommentarer. Av upphovsrättsliga skäl kommer vi inte att kunna visa hela prov. Om de nationella proven ska motverka betygsinflationen måste de vara rättssäkra och funka på samma sätt i hela landet.

Aftonbladet har varit i kontakt med flera tipsare som fått provet skickat till sig i appen Snapchat. Utbildning TT Ännu en gång har fuskande med nationella prov upptäckts. Det är väldigt allvarligt.

Skolledningen beviljar inte ledighet för elever de datum nationella prov genomförs. Provperioden är under veckorna 45–50.

loading...