Skolverket bedömningsportalen

Här kan du som lärare hitta bedömningsstöd i form av diagnosmaterial, prov och enskilda uppgifter. Du hittar också kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper. Det mesta av materialet i bedömningsportalen är tillgängligt för alla. I bedömningsportalen finns fler olika typer av bedömningsstöd riktat till lärare i flera ämnen och kurser.

Det finns enskilda uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar, diagnosmaterial och provmaterial.

Majoriteten av materialet är inte lösenordsskyddat och därmed tillgängligt för vem som helst som . Redovisning av uppdraget att utveckla och tillhandahålla ytterligare kursprov i provbanken. De flesta bedömningsstöd är tillgängliga för alla och kräver därför ingen inloggning. Skolverkets bedömningsportal sedan. En del material är dock lösenordskyddade på grund av provsekretess , upphovsrätt eller integritetsskäl.

Lärare får tillgång till skyddat material i bedömningsportalen genom en delegeringsprocess. Varje roll i processen har en viss . GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIESKOLAN.

Kursprov i franska, spanska och tyska. I vår bedömningsportal finns provmaterial, formativt material och exempeluppgifter i franska, spanska och tyska. Uppgifterna har fokus på färdigheterna lyssna och läsa och förstå, tala, samtala samt skriva.

För att du ska få tillgång till diagnosmaterialet krävs det att du har inloggningsuppgifter till bedömningsportalen, samt behörighet i ämnet engelska. Som provadministratör har du enbart åtkomst till behörighetssystemet för e- tjänster där du kan administrera lärarens åtkomst till bedömningsportalen. Bedömningsstöd som finns publicerat i bedömningsportalen är avsett för lärare.

Om du som provadministratör även är lärare och behöver ta del av bedömningsstöd i den . Mycket av det bedömningsstöd vi erbjuder finns i vår bedömningsportal. Att ett material är skyddat bakom lösenord kan bero på flera saker. Ibland är uppgifter i materialet skyddade av sekretess och ibland är det av upphovsrättliga skäl som . Portalen har en öppen del och en skyddad del. Det krävs inga inloggningsuppgifter för att komma åt den öppna delen. För att komma åt den skyddade delen krävs det däremot att du som lärare har . För varje språk och steg finns tre olika flikar i övre delen för olika material.

Fliken Information visas först och innehåller allmän info. En del av bedömningsstödet som finns att tillgå där är lösenordskyddat för att endast lärare ska komma åt det. Har du fått ditt lösenord från din rektor som fått en kodnyckel som genererats av huvudmännens hemliga dosa?

Besök Bedömningsportalen ! Meningen är att materialet bakas in i den ordinarie undervisningen. Stödmaterialet riktar sig till åk 1-3. Muntliga och skriftliga uppgifter. Exempel på elevsvar för skriftliga uppgifter.

Facit till skriftliga uppgifter. Sammanställningsblanketter. Vad finns i bedömningsportalen ? Vi kommer att flytta allt bedömningsstöd till bedömningsportalen. Många material som kommer att finnas där, finns med andra ord redan här på vår webbplats.

Jag menar oavsett meto hur tänker ni? Bara en klickbar länk och inloggning sköts av kund själv? Inbyggt stöd (knapp) under respektive ämne vid .

loading...