Skogsstyrelsen skogsbruk

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Det kan också finnas stöd att söka hos din länsstyrelse. Här får du fakta om stöden, inspiration och exempel på vad du kan ansöka om stöd för.

Genom att besöka denna sida samtycker du till att cookies används.

Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Jag förstår, stäng detta fönster. Skogsbruket påverkar de naturliga ekosystemen.

Därför behöver vi skydda arealer med produktiv skogsmark från vanligt skogsbruk för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden och andra miljövärden. Det finns olika sätt att skydda skog. Med en väl planerad och bra genomförd skogsskötsel skapar du en värdefull skog som är till nytta för dig och framtida generationer.

Med data från laserskanning kan du se flera typer av kartor som beskriver skog och mark.

Kartorna är fria att använda. Väljer du att ladda ner data behöver du någon form av GIS- eller kartprogram. Hyggesfritt skogsbruk är skogsbruksmetoder som inte kallägger marken. Det innefattar olika former av blädning, luckhuggning och skärmar. Metoderna innebär att skogsbruket inte leder till kala hyggen och att skogskänslan blir kvar.

Har du som skogsägare grundläggande kunskaper om skogsbruk ? Kanske använder du motorsåg i ditt arbete men saknar den obligatoriska utbildningen? Oavsett vilket så erbjuder vi flera utbildningar inom det skogliga området som riktar sig till dig som . Myndigheten ansvarar för att . En tredjedel av de lediga jobben gäller arbetsledande tjänster inom satsningen gröna jobb. Det konstaterade Johan Wester, som leder arbetet på myndigheten, strax efter nyckelbiotopsseminariet i Stockholm i torsdags. En varierad skog med flera olika sorters träd klarar ett klimat med sommartorka, skadeinsekter och stormar bättre.

När det gäller varierad skog så har utvecklingen länge pekat åt fel håll, skriver . Dokumentet är en del av Naturvårdsverkets och. Nu ska fallet prövas på nytt i Mark-.

Man understryker därför vikten av att vissa snabbväxande trädslag undantas från möjligheterna att få stöd. Första införande av blandat jord- och skogsbruk på jordbruksmark Ett . Enligt Black-Samuelsson är situationen inte långsiktigt hållbar eftersom det just nu planteras väldigt mycket skog med förädlade plantor av gran och tall . De få fina naturskogar som finns kvar i Norrlands inland riskerar nu att avverkas. Det menar 1forskare och tjänstemän i skogsfrågor i ett protestbrev som överlämnats till miljöminister Karolina Skog (MP).

Rotposterna är stämplade och de finns på en fastighet som heter Landviken 3:i.

loading...