Skogsstyrelsen kartor

Bilderna kommer från Lantmäteriet och visar detaljer och förändringar i din skog. Det finns mer än olika kartor och kombinationer att välja bland. I Mina sidors Kartprogram kan du som är skogsägare se kartor över din egen skog. Det gör att du kan se din skog på olika sätt för flera syften.

Vi hoppas kartorna kan vara ett bra stöd för dig att ta genomtänkta och bra beslut om din skog.

Skogsstyrelsen erbjuder ett flertal karttjänster för dator och webbappar för surfplatta och mobil. Här redovisas värdefulla skogsmiljöer och kulturlämningar i svenska skogar. De olika objekten visas i en karta där du själv kan välja vad du vill titta på och i vilket geografiskt område. Mer om innehållet i Skogens . Med data från laserskanning kan du se flera typer av kartor som beskriver skog och mark.

Väljer du att ladda ner data behöver du någon form av GIS- eller kartprogram. Ta hjälp av Skogsstyrelsens kartor när du ska planera ditt skogsbruk eller vill veta var det finns värdefulla natur- och kulturmiljöer. Kartorna är fria att använda.

Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Självservice via Mina sidor. I kartorna ser du också hänsynsinformation som nyckelbiotoper, naturreservat, kultur- och fornlämningar.

Skogliga grunddata är framtagna från laserdata och består av flera typer av kartor som beskriver skog och mark. Du kan använda kartorna helt fritt i våra karttjänster eller ladda ner data till någon form av GIS- eller kartprogram. Du kan och håller en god och känd kvalité och kan . Brandkartan är Skogsstyrelsens webbtjänst för att samla kartor över brandområdet i Västmanland. Du kan välja mellan att titta på kartorna eller ladda ner dem till din egen dator. I båda tjänsterna visas sedan flera år tillbaka värdefulla skogsområden och kulturlämningar i . Områdena markerade med brunt är anmälda för avverkning.

Se alla kartor hos Skogsstyrelsens tjänst ”skogliga grunddata”. Sedan i februari kan vem som helst se vilka områden som är anmälda för avverkning på Skogsstyrelsens kartor ”skogliga grunddata”. Syftet är att de ska hjälpa skogsägare och maskinförare att undvika körskador. Här hittar du länkar till bland annat Kartvisaren, Kartgeneratorn och GeoLagret. Via dessa tjänster kan du skapa dina egna geologiska kartor som PDF, kostnadsfritt och efter givna teman, eller ladda ner rapporter från Sveriges geologiska undersökning.

Sverige har tidigare saknat en plan för hur satellitdata ska arkiveras, tillhandahållas och uppdateras. Det har varit svårt att vara beställare av satellitdata och få överblick över tillgängliga data och få veta var och hur man beställer dem.

Detta genom Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor och Mina sidors kartprogram. Det är Skogsstyrelsens karttjänst Skogens . Vägbeskrivning Ditt företag?

loading...