Skanska leverantörsportalen

Skanska ska vara en prioriterad kund hos våra leverantörer. Vi väljer våra leverantörer med omsorg, men ni ska. Så jobbar vi med våra leverantörer. Vi på Skanska har ett unikt arbetssätt för att utveckla och skapa långsiktiga relationer med alla våra leverantörer. Ansök om konto i leverantörsportalen.

Hitta till leverantörsportalen. Skanskas projekt använder vårt affärssystem för att söka efter leverantörer. Du genomgår först en förkvalificering som hanteras i leverantörsportalen. Vänligen spara ner ditt bidrag i annan form också.

För tillfället kan tekniska problem uppstå när du skickar formuläret. Om detta händer, uppdatera sidan (tryck F5) och fyll i formuläret på nytt. Vi ber om ursäkt för det och arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt. Säkerheten kommer först på Skanskas arbetsplatser. Därför är vissa digitala utbildningar i säkra arbetsmetoder obligatoriska för våra leverantörer.

Skanska är ett av världens ledande projektutveckling- och byggföretag. Besök koncernwebbplatsen (engelsk version). Inbjudan till leverantörsportalen. Lägg till produkter, tjänster, leveransområden. Svara på förkvalificering.

Uppdatera svar vid anmodan från. Affärsstöd – skicka in igen. Korrigera svar eller bilaga vid behov. Förkvalificeringsprocessen . Och det var projektledarna inte beredda på, säger han till Rapidus. Hos Skanska ESS Construction medger inköpschef Mats Norén att leverantörsportalen haft problem med inloggning för internationella leverantörer.

Detta ska dock ha blivit löst, och någon motvilja mot danska underleverantörer känner han . Författare: Robin Jakobsson, Johan Svensson. Uppdragsgivare: Skanska AB. Handledare: Hans Hogår Skanska AB. Thomas Johansson, KTH ABE.

Examinator: Per Roal KTH. Där kan projektchef och produktionschefer återkoppla hur de upplevt anlitandet av en specifik. Största användare av sökverktyget, är professionella inköpare hos byggföretag som Skanska , NCC och Peab med flera men även föreskrivare som konsulter och arkitekter är tillsammans med fastighetsägare och byggherrar, stora användare. Leverantörsportalen som är en.

Tillverkad i Sverige , Skåne län. Skanska bygger domstol och kontor i Sollentuna för cirka 4miljoner kronor. Det finns en rad olika syften med verktyget: att för Skanska Sverige få ett uppdaterat leverantörsregister med rätt kontaktpersoner och rätt information om varje leverantör att . ABB, Skanska , Sandvik samt hela den offentliga sektorn. Etiketter med SSCC-koder.

Kunden köper ett antal Exderlicenser och fördelar till sina leverantörer. Leve- rantörsportalen kan innehålla en eller flera. Exdermoduler för att passa kundens af- färsmodell.

Tekniskt är det ingen skillnad.

loading...