Såbillar

Såbillar för reducerad bearbetning. Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Dragkraftsbehov hp, 120. Sprutningspass, standard. Bilder av Vårsåd såbillar.

Azote, den grönaste bildbyrån – miljö samhälle och vetenskap. Köpbar enbart för inloggad användare. Den professionella lösningen för alla växtodlare.

Den pneumatiska såmaskinen för en stor mängd av olika grönsaker, medicinalväxer och blommor etc. Miniair Nova finns med fast eller hydrauliskt fällbar ram, med arbetsbredder från till meter. Jun EXAMENSARBETE INOM MASKINTEKNIK,.

Innovation och Design, högskoleingenjör hp.

Testanordning för såbillar. En anordning som mäter krafter på billen vid arbete. SKOLAN FÖR INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT . På de nyare modellerna går det att välja ett förredskap kallat Systemdiscs, vilket får den att fungera lite som en Carrier. Det är mycket viktigt att fröna täcks av jord.

På många såmaskiner kan man ställa in sådjupet olika i främre och bakre raden av såbillar. Olika modulkombinationer ger synergieffekter och nya körningsmöjligheter i en och samma maskin. Exempelvis radföljd gödningsmyllning, radföljd insåd radföljd skorpbrytning eller radföljd ogräsharvning.

Sålådans design ger en låg höjd för påfyllning och har en stor öppning. För enkel åtkomst vid påfyllning, är arbetsplattformen placerad på sidan av behållaren. Väderstad Spirit 300R i fält. Producerad av Industriehof. Såmaskinen har en steglös växellåda för optimal inställning av utsädesmängden.

Denna växellåda kan även utrustas med fjärrmanövrering för att kunna ändra utsädesmängden från traktorn. Bland Fiona Orion XR:s utrustning finns bland annat: hydraulisk lyft av såbillar , efterharv, drivhjul, steglös inställning av sådjupet , . Klicka på länken till resp märke så kommer du till reservdelskatalogen.

Såteknik – såskär och tillbehör. Nyatider flera hästkrafter. Idag är en såmaskin betydligt mycket större och kan utföra många olika moment samtidigt. Modellerna DS och C har samma behållare och ramkonstruktion. För direktsådd och bearbetad mark.

Hållbara, C- multifunktionssåbillar. Noggrann reglering av utmatningsmängden med en växellåda. Slitdelstillverkningen är främst inriktad på delar till såmaskiner där vi tillverkar slitdetaljer efter prov eller ritning. En specialitet är påläggning av hårdmetallplattor på särskilt utsatta ytor.

Vi renoverar även så- och gödningsbillar.

loading...