Romersk havsgud

Neptunus var en havsgud i romersk mytologi. Enligt legenden fördrevs en konung av sin bror någon gång i tiden, och hans enda dotter tvingades bli prästinna – en vestal. Prästinnorna i Vestas tempel var tvungna att vara oskulder, men krigsguden Mars förförde den nya och hon födde tvillingar. Hon kontrollerar fostrets utveckling och även processerna vid brödbakning.

Planetsymbolerna används också i astronomiska kalendrar.

Nedan en tabell, först solen och månen, sedan alla planeterna i ordning räknat från solen. Illustration av Roman sea god Neptune head. Mythology character drawn in engraving. Ett skandinaviskt manligt naturväsen som lever i vattendrag. En havsgud i romersk mytologi.

Nymfer som lockade sjömän i fördärvet med vackra sånger. Havets, vädrets, rikedomens, handelns, sjöfartens och fiskets gud i nordisk mytologi.

Himmelguden och kung över alla andra gudar. Känd för att kasta blixtar ner till jorden. Hade en tredelad spjut kallad treudd. Härskare över underjorden och de döda.

I Vem vest mest säsong Avsnitt hävdar ni att Pappa till Orion i den grekiska mytologin är antingen Poseidon eller Neptun(us) och att båda skulle gett rätt svar. Hur kan då Orion i grekisk mytologi ha en . Diana ingår enligt romersk myt i en slags treenighet tillsammans med Persefone ( underjordens gudinna) och månen. PLUTO Pluto är den minsta planeten i vårt solsystem. Persefone återfinns även i romersk mytologi men då under namnet Proserpina.

Poseidon Poseidon var en havsgud och flodgud i grekisk mytologi. Sjömän tillbad ofta Poseidon om ett lugnt hav, och man offrade hästar ner i havet till hans ära. Han var även jordbävningarnas och hästarnas gud. Inom den grekiska mytologin är han den manliga representanten av Keto och är havsgud. Hans kännetecken är treud.

Han representerar havets faror och fasor. Vad jag tycker är mycket intressant är att se hur olika folk ”stjäl” andras gudar och berättelser och gör dem till sina egna.

Det är vad romarna gjorde när de tog makten i Medelhavet. Från början hade de ingen egen mytologi, utan hedrade sina förfäder i stället. Det var först när de kom i kontakt med grekerna i nuvarande. Kallas även för Nu Nodens och Lud.

Aesculapius, Läkekonstens gud. Apollo, Ljusets och sångens gud. Aurora, Morgonrodnadens gudinna. Ceres, Åkerbrukets gudinna. Romerska gudar, Aesculapius till Libertas.

Coelus, Himmelens gu Titanernas fader. Concordia, Endräktens gudinna. Den åttonde planeten i vårt solsystem, räknat från solen.

loading...