Rf reumatoid faktor

Reumatoid faktor , RF , och anti-CCP är serologiska markörer vid reumatoid artrit, RA. RF förekommer hos ca av patienter med RA. Dock är RF inte specifik för RA utan kan ses även vid andra reumatiska och inflammatoriska sjukdomar samt vid infektioner.

Dessutom förekommer RF hos ett antal . Reumatoid artrit är en igenkänningsdiagnos som grundas på anamnes och statusfynd. Det går vare sig att bekräfta eller utesluta diagnosen utifrån utfallet av analys av reumatoid faktor (IgM- RF ) eller antikroppar mot citrullinerad peptid ( ACPA).

Normal nivå av SR eller CRP utesluter inte heller reumatoid. Alternativt sökord: RF -IgM. Kompletterande analyser: Vid RA diagnostik rekommenderas i första hand analys av antikroppar mot cykliskt citrullinerade peptider (CCP-ak) som har en mycket . Vid beställning av denna analys ingår oftast även CCP-ak för en fullständig screening. Dessa antikroppar är specifika för antigendeterminanter i C-gammaoch C-gammahomologiska regioner av Fc- delen av humant IgG.

Den vanligaste kliniska testen för RF är agglutination som involverar fårerythrocyter sensitiserade med kanin-antifår-antikroppar eller . Oftast förkortas reumatoid faktor till enbart RF. Vad är reumatoid faktor ?

De brukar kallas autoantikroppar därför att de hör till de som attackerar de egna immunsystemet. RF kan vara av IgM-, IgG- eller IgA-isotyp. Analysen på klinisk mikrobiologi i Västerås påvisar RF av IgM-isotyp, som har högst sensitivitet i undersökningar på individer med europeiskt ursprung och som.

Den karakteriseras av kronisk inflammation i lederna och kan leda till progressiv erosion och broskdestruktion. Testet påvisar reumafaktor av IgM . Ett par specifika blodprover som kan styrka diagnosen är reumatoid faktor , RF , och anticitrullinantikroppar, anti- CCP. De är exempel på autoantikroppar.

RF är inte specifik för RA utan kan även finnas hos personer som inte har sjukdomen, medan anti-CCP nästan bara finns hos personer med RA. Klinisk mikrobiologi Gävle analyserar inte längre RF. I de fall ni absolut vill ha analys av RF ska ni använda Akademiska laboratoriets remiss för.

Förutom vid reumatoid artrit (RA) förekommer RF vid flera autoimmuna sjukdomar, och kan ibland påvisas i samband med infektioner utan koppling till reumatisk sjukdom. Fastän analysen har god sensitivitet så har den dålig specificitet och förekommer hos friska och patienter med andra autoimmuna sjukdomar (t.ex. Sjögrens) samt vid kroniska infektioner. Misstanke om reumatoid artrit.

Diagnosen av RA baserar sig primärt på kliniska, radiologiska och immunologiska parametrar. Men RF -antikroppen kan fästa vid normal kroppsvävna vilket leder till skada. En hög nivå av reumatoid faktor kan orsakas av flera autoimmuna sjukdomar ( inklusive reumatoid artrit) och vissa infektioner.

Ibland är en förhöjd nivå av RF närvarande hos friska människor.

Mängden reumatoid faktor i blodet kan mätas på två . Enligt de nya diagnostiska kriterierna som . Analysen är kalibrerad mot den internationella WHO-referensen för IgM- reumatoid faktor. Referensområdet har fastställts genom analys av blodgivare. RA kan även skada blodkärl samt hjärt- och lungsäck. Orsaken till RA är än så länge okän men det finns ärftliga faktorer och vissa samband med rökning. Sedan länge är det känt att det även finns samband med immunologiska faktor , reumatoid faktor ( RF ), men orsaken till detta är inte säker.

RF detekteras med en partikelagglutinationsmetod (icke klass-specifik). I en prospektiv kohortstudie med .

loading...