Revolutionära fronten lägger ner

Den autonoma vänstern är en värld som normalt inte består av organisationer. Det vanliga är att man har mer kampanjorienterade . Det betyder att gruppen existerat ovanligt länge, den autonoma vänstern är generellt ganska löst organiserad och består . Läste på snaskmedia att rf läggs ned. Vad för tankar har vi om detta?

Därmed väljer vi att avveckla organisationen.

Gruppen har funnits ovanligt länge, säger en expert. För att uppnå detta krävs det ofrånkomligen en form av revolution. GODANYHETER för oss som jobbar på public service: En medlemsavgift mindre att betala. Nu har vi kommit till en punkt där vår tidigare plattform inte längre fyller avsedd funktion”, skriver de bland annat.

Attackerna riktades i första hand mot kända . Polisen i Eskilstuna ser positivt på beslutet. Jag kan inte säga att jag vet vad som föranlett RF:s beslut att lägga ner. Revolutionära fronten upphör – ”drömmen lever”.

Men min gissning är alltså att det handlar om att de anser att deras organisation inte är anpassad för den kamp som behövs inom antirasism, antifascism och antikapitalism idag. Given anledning är att deras tidigare plattform är utdaterad och inte längre fyller sin avsedda funktion. Organisationen skapades då man sökte en bredare politik än bara den antifascistiska som då var dominerande hos den militanta . Autonom aktivism och antifascism.

Sedan hade det funnits lokalgrupper i flera svenska städer, varav en del har försvunnit genom åren. På första majs morgon så deltog RF på den större minnesmanifestationen vid la Mano-monumentet, där man närvarade med banderoll och lade ner röda rosor vid . Vänsterfront lägger ner. Där hittar ni det mänskliga avskummet. Malin försöker lägga band på en uppblossande ilska, men hon lyckas bara nästan. Att polisen lägger ner en massa tid på att trakassera oskyldiga när de borde försöka lösa brott istället.

Hon blir helt röd om kinderna, slår ner blicken, samlar sig och försöker tala lugnt. Han drar i sin näsa, suckar och lägger upp fötterna på papperskorgen under skrivbordet. Nu kräver organisationen att de dömda. AFA StockholSvenskarnas Parti lägger ner !

loading...