Registrera utländsk bil i sverige

Om du har ett fordon som du vill registrera i Sverige är det första steget i registreringsprocessen att ansöka om ursprungskontroll. Du behöver ansöka om ursprungskontroll för alla fordon som ska registreras i Sverige , med undantag för nya fordon som. Egentillverkade motorfordon ( bil eller motorcykel). Jag är bosatt i Sverige och har köpt en ny bil i Tyskland.

Den är inte registrerad i något land. Nej, du måste ansöka om en tillfällig registrering för .

Om fordonet har en giltig utländsk registrering och en gällande utländsk trafikförsäkring, får du köra fordonet i högst en vecka från det att fordonet förs in i landet. För att få köra fordonet efter att den första veckan passerat krävs en tillfällig registrering. Enda undantaget är dagen då du ska utföra registreringsbesiktningen. Bara om bilen har gått mindre än 6mil eller är nyare än ett halvår ska moms betalas i Sverige.

Köper du en sådan bil ska du få tillbaka moms från inköpslandet efter det att du har betalt svensk moms. Kursen är förmånligast, och säljaren kan registrera bilen i mitt namn och försäkra den. Att köpa ett fordon i ett annat land och sedan importera den till Sverige på egen hand kan i vissa fall vara billigare eller bättre utrustad för samma pris som en liknande bil i Sverige.

Läs om var och hur du kan registrera ett fordon i EU, vilka formaliteter som krävs och vilken skatt du ska betala. Du kanske undrar hur man går till väga för att köpa .

Om du behåller din bostad i ditt hemland men vistas i ett annat EU-land i högst sex månader, behöver du inte registrera din bil där eller betala någon registreringsavgift för den. Den kan fortsätta vara registrerad i ditt hemland. Du kan däremot behöva betala andra skatter för att du använder bilen i det nya . Trafikpolisen Samuel Sköldö svarar på frågor som rör lagar och regler för bilar och trafik.

Inled ditt mejl med Polisen. Ansök om tillfällig registrering. Denna EU-regel finns till för att du som köpare ska kunna försäkra bilen i Sverige och ha dagar på dig att köra hit bilen och registrera in den i Sverige. När du köper en bil utomlands får du köra bilen i Sverige i sju dagar från det att bilen togs in i landet. Efter det måste du registrera bilen i. En registreringsbesiktning krävs när du har gjort en ändring eller vill registrera ditt fordon i Sverige.

Nedan kan du läsa mer om vilken . Det är ett särskilt bevis som anger försäkringsbolagets bolagsko sökandens uppgifter samt uppgifter om fordonet. Beviset har en giltighetstid på antingen eller dagar. Jag är sedan en tid resident i Barcelona och kör runt i min svenskregistrerade bil. Bor sommartid i Sverige.

När jag sökte boendeparkeringstillstånd fick jag beskedet att jag absolut inte fick köra utlandsregistrerad bil om jag hade residencia. Men hur jag skulle bära mig åt för att registrera bilen kunde man inte riktigt berätta. Där är det till exempel straffbart att ställa om mätaren utan att uppge det i köpeavtalet, vilket det inte är i Sverige.

Enligt tysk lag ska det också alltid stå i köpeavtalet om bilen varit med om en olycka, vilket underlättar för en lekman som inte själv kan upptäcka den typen av skador, säger Fredrik Wennerholm. Köpa eller sälja bil över Sveriges gräns. Om du köper en bil från ett land utanför EU, eller från ett område utanför EU:s skatteområde, måste du alltid betala tull och moms. Du ska anmäla fordonet till. De svarar på frågor om registrering , fordonsskatt, registreringsskyltar, flyttsaksfordon och ursprungskontroll av fordon.

Läs här vilka regler som gäller om du vill ta med din bil när du flyttar till Sverige. Måste jag betala moms i Sverige ? Jag ska importera en bil till Sverige. Bilen är självklart helt grön då jag känt familjen många år och dom har varit på semester i Sverige de sista dryga åren så där är inga problem. Min fråga – är det bara att .

loading...