Pumpstation skärande pump

Baga GC skärande pump , 1-fas. För områden med spridd bebyggelse, eller svåra markförhållande är tryck-avlopp det ekonomiska alternativet. Skärande tuggerpump för avloppsvatten 1- fas. Avloppsvattnet leds via självfallsledning till en nergrävd villapumpstation som innehåller en skärande avloppspump.

Fasta partiklar fördelas effektivt via pumpens skäranordning till partikelstorlek på ca mm. Driftsäkra pumpstationer tillverkade av hög kvalitet för en trygg vardag och långvarigt användande!

Modeller: Med eller utan skärande pump. Installation: Inomhus-, golv- eller markinstallation. Användare: Privata hus till kommersiella fastigheter. Styrning: Med eller utan digital kontrollenhet 2eller 4V . Den här mycket driftsäkra avloppspumpen med 3- fasanslutning har rejäl kapacitet och ett skärande tuggerhjul som maler sönder allt fast material och förhindrar stopp i avloppet.

GAP), högdensitetspolyeten (PEH) och betong. Med Flygts Tugger-pumpar blir pumpstationerna de mest flexibla och kostnadseffektiva lösningarna för tryckavloppssystem. PUMPTEK PTVILLA levereras installationsklar med pump och invändigt rörsystem redo för anslutning till tryckspillvattenledningen.

PUMPTEK PTrörsystem har som standard avstängnings- och självrensande backventiler, snabbkoppling, tankadapter och tryckavloppsanslutning.

I 3-fas utförande medföljer ett PUMPTEK . Pumpkapaciteten är stor med normalt arbetstryck på 56mvp men med kraftreserver för mycket mer för att kunna hålla ledningarna fria från sediment och luft. Pumparna har en rostfri skäranordning som skär. Pumpen styrs genom vippa kopplad till ett styrskåp, FGC 100. De kan även med fördel placeras i en samfällighet med flera hundra pumpstationer.

Din VVS butik erbjuder skärande avloppspumpar . Compit är en monteringsfärdig pump – station för vanliga avlopp, trycksatta. Varje pumpstation kan utrustas med en eller två pumpar. Det skärande pumphjulet består av kromlegerat rostfritt stål och sönderdelar fast material till bitar som inte är större än 5xmm. Därmed elimineras risken för igensätt- ning.

Dränkbar pump med skärande pumphjul. Kan förses med glidsko för att sänkas och lyftas och ansluts automatiskt till kopplingsfot. Altech pumpstation i polyeten med låsbart plastlock och inredning i rostfritt stål. Utrustad med 3-fas tuggerpump och styrskåp FGC 100. Utförande, med skärande pump.

Isolerat innerlock förhindrar frysning. Rör med färdiga fästen för styrskåp och kabeldragning. Kvalitetstestad av VTT i Finland. Flexibel placering av inlopp som borras på plats.

Rördelar i rostfritt stål. Backventil, avstängningskran och spolpunkt. GDH 15(A) skärande avloppspump, 1-fas. Enkelpumpstation för hushåll. Pumpstation Kompus typ 06-1.

Artikelbild: Grundfos Pust pumpstation , 3-fas skärande pump 40. Artikelnamn: Grundfos Pust pumpstation , 3-fas skärande pump 40. Komplett inklusive pump , larmskåp, nivåvippa,.

loading...