Pressens opinionsnämnd etiska regler

Här hittar du de senaste fällningarna i Pressens Opinionsnämnd , PON. De pressetiska reglerna syftar till att ge den enskilde ett skydd mot publicitetsskador utöver det som lagen erbjuder. PO och PON använder de pressetiska reglerna som hjälp vid sina bedömningar.

Den som känner sig personligen kränkt eller på annat sätt orättvist behandlad i en tidningspublicering kan vända sig till Allmänhetens Pressombudsman (PO). De etiska reglerna för radio, tv och press (de pressetiska reglerna) är riktlinjer som utgör grunden för det svenska pressetiska systemet.

PON är en förkortning för Pressens Opinionsnämnd. Uppgifter från exempelvis anonyma källor eller andra tidningar får inte övervärderas utan bör kontrolleras. Illustrationer och bildretuschering får inte används på ett vilseledande sätt. Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör den egna tidningen.

Respektera den personliga . Av hänsyn till den enskilde och till pressens anseende har pressen själv antagit etiska regler som innebär att tidningarna ska visa varsamhet mot de enskilda människor som. Pressens Samarbetsnämnd har beslutat om vissa ändringar av stadgarna för Pressens Opinionsnämnd (PON) och instruktionen för Allmänhetens . Webbsida som tillhör Allmänhetens Pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd.

Här får du veta vilka etiska regler som gäller för press, TV och radio. På webbsidan finns också gott om annat material som handlar om etik och media. Det är till Allmänhetens Pressombudsman (PO) du kan vända dig om . FÖR PRESS, RADIO OCH TV.

Bakom reglerna står Publicistkluhben, Svenska journalistförhundet, Svenska Tidnings- atgivareföreningen samt Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Uthildningsradio. Varje journalist ska vara kritisk mot sina källor och kontrollera sakuppgifter. Det gör man knappast om man inte låter den kritiserade . Vi anstränger oss för att ta reda på så mycket fakta som möjligt i de ärenden och händelser vi ska beskriva.

Därefter publicerar vi allt som kan vara av intresse för våra läsare, i förlängningen allmänheten. En rad undantag görs naturligtvis. Till exempel när det gäller namnpublicering.

Grundtanken är att inte . Etiska regler för press, radio och TV, Stadgar för pressens opinionsnämnd (PON), Instruktion för Allmänhetens pressombudsman (PO), Stadgar för pressens samarbetsnämnds delegattion för Allmänhetens . Spelregler för press, radio och tv : A Coggle Diagram about Vilka regler gäller för press, radio och tv? I beslut den juli hänsköt PO ärendet till Pressen Opinionsnämnd. Pressens etiska regler är en frivillig överenskommelse mellan branschen om.

Pressens Opinionsnämnds beslut: Nämnden gör samma bedömning som PO och finner att tidningen ska klandras för att genom publicering ha brutit mot god publicistisk sed.

Sammanfattning av de pressetiska reglerna. Båda organen kan pröva publicering som. Deltagande är frivilligt och verksamheten grundas på gemensamt överenskomna etiska regler för publicering. PO och PON kan pröva publicering som sker i . Verksamheten syftar till att upprätthålla god publicistisk.

Ja, det kan dom MEN enligt de etiska reglerna så ska detta inte föregås om det inte är nödvändigt. Om media har brutit mot de pressetiska reglerna så kan PO göra en utredning, där de bestämmer om det ska göras en anmälan till PON ( pressens opinionsnämnd ). Underlaget är i första hand litteraturstudier och expertintervjuer kringetiska regler och opinionsnämnder i Sverige och i ett urval jämförbara länder. Den andra frågan undersöks genom analyser av innehållet i svenska tidningar samt av praxis hos Pressens Opinionsnämnd över tid.

Det tredje och sista delområdet belyses . Dra lärdom av mediernas 100-åriga erfarenheter av etisk diskussion och reglering som syftar till att inte i onödan skada enskilda. Läs och följ de pressetiska reglerna. Allmänhetens pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd för att ha publicerat ogrundade beskyllningar mot en namngiven politiker på Tjörn, som påstods på ett felaktigt sätt tagit ut ersättningar från kommunen utan att samtidigt ha fått möjlighet att bemöta påståendena.

loading...