Överums bruk historia

VERUM Överum De anställda på Överums Bruk fick på måndagen ett glädjebesked: CNH Industrial går in som ny ägare och säkrar jobben på orten. Museet är inrymt i en gammal välbevarad hammarsmedja, och visar brukets 350- åriga historia och produkter. Nyligen blev det dessutom klart med en ny ägare till Överums Bruk.

Bruksgatan, med herrgården som kronan på verket, är ett exempel på tjustempirens byggnadsideal. Denna bruksmiljö har få motsvarigheter i vårt land.

I en välbevarad hammarsmedja finns ett bruksmuseum som speglar brukets 350- åriga historia. Bruket har en naturskön omgivning, med starkt kuperad terräng och . Liksom Rom är Överum byggt på sju kullar. I Rom genomkorsar floden Tibern staden.

Genom det gamla bruket rinner Överumsån. Boken har personregister. Längre in i Småland i en annan af de vackra dalkjusorna ligger en af vårt lands största industriella inrättningar, Öfverums bruk , som utsänder sina välkända landtbruksredskap till alla världsdelar, och der nedom utbreder sig den lilla, men bördiga och på fornminnen rika Lofta slätten.

Akvarell av M Löfsved Pettersson, Blekhem.

Redskap för att utveck- la lantbruket. Vändskiveplogar började tillverkas redan då, vid sidan av många andra redskap som var . Det var tillgången på malm, skog och vattenfall som gjorde att bruket hamnade just här. Produktionen bestod till en början av tackjärn och stångjärn, kanoner och kanonkulor.

En sådan övergripande vision bör ske med utgångspunkt i områdets historia och de kulturhistoriska värden som miljön besitter. Arbetet bör ske i samverkan med Länsstyrelsen och med berörda fastighetsägare, såsom Överums Bruk AB, Överums församling och ägarna till Överums. Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.

Västerviksorganisationen. Lars Jansson över ledningen. Det var han som införde lean production, det japanska tillverkningssättet som är ett modernt löpande . Dåvarande bruksdisponenten, Carl Sundberg, ansåg det vara en brist att Överum inte hade en egen musikkår.

Lindberg, Gustaf: Karlskoga bergslag : historia och beskrifningar. Det är ett litet brukssamhälle med ca 1. Här finns också Överums Bruk AB, som har ett unikt bruksmuseum som visar brukets 340- åriga historia. Till disponent för gruvan och arrendator till.

Nartorps gård antogs löjtnant Sten Albin.

Brytningen som nu åter skedde i. Ettan och ett år senare togs ytterligare ett. Senare grundades också ett bruk i Gladhammar. Henrik de Try var gift med Katarina de Bescheoch efter . Men om man svänger av och stannar vid bruket på orten kommer man till en riktig pärla. En skylt ute vid vägen visar mot en bruksmiljö.

Då kommer man till Överumsbäcken och sedan till bruksmuseet som visar brukets historia. Bruk men även av andra vad företaget kallar. Stort, ståtligt och med historia. Prästgården byggdes av bruket på grund av att Överum ej var egen socken och de socknar vars gräns följde ån genom samhället ej var villiga att hålla vare sig präst.

Stiftet tillstånd att ha präst och kyrka i Överum under förutsättning att Överums Bruk svarade för kostnaderna. Antalet anställda vid Överums Bruk överrum år cirka personer. Kommunen Överum blev en kort historia.

Av Hembygdsföreningens första protokoll framgår att Överums Blocket. Gösta Klemming och dusseldorf Sven .

loading...