Östra sönnarslöv kyrka

Korsarmarna kortades genom att nya väggar uppfördes. Man fick därmed ett vapenhus i söder och en bårrum i norr. Andra förändringar var uppförandet av ett nytt altare i kalksten och en vidgning av altarringen.

Sönnarslövs kyrka byggdes under denna tid. Av medeltidskyrkan återstår nu endast koret och tornet.

Man kan följa kyrkans byggnadshistoria genom fynd och iakttagelser från . Det breda västtornet är lika brett s. Cirka 1år senare restaurerades kyrkan åter bl. I koret fanns man senmedeltida kalkmålningar. Detta som tack för att Henrik Brahe på Vittskövle hade tillfrisknat efter en svårsjukdom. Med vägbeskrivning, satellitbilder, gatubil drönarbil tomtgränser och friluftskarta.

Bland inventarierna märks den vackert . The following other s use this file: Usage on ceb.

Händelse context. Socknens yta är 5 kvadratkilometer. Kyrkans placering ser du utmärkt på . Medeltida kyrkor kräver sitt underhåll. Renoveringen gäller både utvändigt och invändigt och för med sig stora kostnader för en liten församling som Everödsbygden.

Den ska då ha ersatt den romanska stendopfunten. International buyers accepted. Torsebro : gamla auktionsverket. Bjärlöv : Norra Bjärlövsvägen. Gualöv, som saknar känt torn men vars romanska stiftarbilder.

Gärds, Torna och Luggude härader, och hans bedömning är att Skepparslövs kyrka har ett högmedeltida kvadratiskt torn. Klippans Kapellkyrkogård. Inom kommunområdet är endast två runstenar kända, nämligen den i Norra Åsums kyrka samt en runsten från Elleköpinge gamla kyrka , numera i Kristianstads Länsmuseum.

Julaftonskvällen kan avslutas med midnattsmässa i S:t Petri kyrka där sångsolist är Martin Lindau. I Östra Ljungby sjunger Eva Johansson samma tid. Maltesholms Cement AB och samma år stod cementfabriken klar för drift.

Detta var början på en storhetstid för byn. När fabriken gick som bäst var cirka 3personer anställda. Vi är en kör som sjunger trestämmig gospel. Gospelkören RIVERSIDE från Everöd. Kävlinge kommun: Barsebäck kyrka , Dagstorp kyrka , Hofterup kyrka , Hög kyrka , Korsbacka kyrka , Kävlinge gamla kyrka , Lackalänga kyrka , Lilla Harrie kyrka , . Huset används idag sparsamt av kyrkan som samlingslokal med eget kök och wc.

Men byggnaden kan lätt konverteras till bostad eller användas för verksamhet. Lund kom byggare när domkyrkan var färdig – Gråmanstorps kyrka har belägg för detta. I Riseberga finns också ett kapell där inga kristna symboler förekommer.

loading...